Kunskapsrelaterat skolspråk och lärares diskursiva undervisningsstrategier

DSpace Repository

Kunskapsrelaterat skolspråk och lärares diskursiva undervisningsstrategier

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Kunskapsrelaterat skolspråk och lärares diskursiva undervisningsstrategier
Author Nygård Larsson, Pia
Research Centre Literacy and inclusive subject teaching in a multilingual society
Date 2019
Swedish abstract
Alla elever, oavsett val av skola och egen bakgrund, har rätt till goda möjligheter att utveckla såväl sina kunskaper som sina språkliga resurser i skolans alla ämnen. Skriftliga texter i skolan, inte minst inom det naturvetenskapliga ämnesområdet, kännetecknas ofta av en hög grad av informationstäthet, abstraktion och teknikalitet. Skolans ämneslärare har en central uppgift i att utmana och stödja elevernas förståelse av och utveckling mot ett kunskapsrelaterat skolspråk, vilket kan förstås som ett komplext samspel mellan kunskapsutveckling och språkutveckling (Macnaught m.fl. 2013; Nygård Larsson, 2011). I den här presentationen utgår jag teoretiskt från framför allt systemisk funktionell lingvistik och Matons Legitimation Code Theory (LCT) (t.ex. Macnaught m.fl. 2013), vilket relateras till ett andraspråksperspektiv på lärande (se t.ex. Cummins, 2014). Resultat från ett designbaserat forskningsprojekt redovisas (Science and Literacy Teaching, SALT, Vetenskapsrådet). I synnerhet fokuseras inspelade och transkriberade helklassamtal mellan lärare och elever i naturvetenskaplig undervisning (årskurs 7) (Nygård Larsson, 2018). Läraren arbetar med att öka elevernas engagemang och medvetenhet om naturvetenskapliga uttryckssätt och synsätt. Resultaten från analyser av helklassamtal visar på en dynamisk språkanvändning där språket i vågliknande rörelser gradvis rör sig mot mer ämnesspecifika och skriftspråksliknande uttryckssätt, framförallt en mer nominaliserad naturvetenskaplig diskurs. Resultaten fördjupar förståelsen av ämneslärares diskursiva strategier för att stödja elevers kunskaps- och språkutveckling.
Conference
Nordand 14. Den 14:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk (27–29. maj 2019 : Københavns Universitet, København)
Language swe (iso)
Subject Disciplinary literacy
Systemic-functional linguistics
Semantic waves
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/29779 Permalink to this page
Link https://nors.ku.dk/english/calendar/2019/nordand14... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics