VANLIGA MÄNNISKOR, MISSBRUKARE, FÖRBRYTARE OCH REKREATIONSANVÄNDARE EN MIXED-METHODS STUDIE AV PERSONER SOM DÖMTS FÖR NARKOTIKAKÖP PÅ INTERNET

DSpace Repository

VANLIGA MÄNNISKOR, MISSBRUKARE, FÖRBRYTARE OCH REKREATIONSANVÄNDARE EN MIXED-METHODS STUDIE AV PERSONER SOM DÖMTS FÖR NARKOTIKAKÖP PÅ INTERNET

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title VANLIGA MÄNNISKOR, MISSBRUKARE, FÖRBRYTARE OCH REKREATIONSANVÄNDARE EN MIXED-METHODS STUDIE AV PERSONER SOM DÖMTS FÖR NARKOTIKAKÖP PÅ INTERNET
Author Tiberg, Fredrik
Date 2019
English abstract
The purpose of the thesis is to investigate the characteristics of persons who are sentenced for purchasing illicit drugs on the internet, and how the legal system describes the social situation and motives of the convicted persons. The thesis uses a mixed-method methodology with both quantitative and qualitative analysis. The empirical material consists of documents in the form of judgments and preliminary investigation protocols. The quantitative analysis has examined the demography, previous criminal records and the sanctions of 222 convicted persons. The qualitative analysis has examined how the social situation and motives of the convicted persons are described by the judicial system. Pierre Bourdieu's theory of capital forms constitutes the theoretical starting point of the essay. Drug markets can be regarded as fields which, to varying degrees, require symbolic capital. The characteristic of the drug markets on the internet is that they do not require symbolic capital. The result of both the quantitative and qualitative analysis is that the convicted buyers are described as a heterogeneous group in the documents of the legal system. The convicted are a diverse group regarding age, geography and choice substances. Some of the convicted are described as ordinary people with organized social conditions. Others convicted are described as having major problems with mental illness, drug abuse and crime. The descriptions of the motives for purchasing drugs on the internet are to access substances of a certain quality, quantity, price or type. But also, to access a different kind of relationship between the buyer and the seller of drugs.
Swedish abstract
Uppsatsens syfte är att undersöka vad som karaktäriserar personer som döms för narkotikabrott på internet och hur rättssystemet beskriver de dömdas sociala situation och motiv. Uppsatsen använder en mixed-methods metodologi med både kvantitativ och kvalitativ analys. Det empiriska materialet utgörs av dokument i form av domar och förundersökningsprotokoll. Den kvantitativa analysen har bland annat undersökt 222 dömda personers demografi, tidigare brottslighet och vilka påföljder de dömts till. Den kvalitativa analysen har undersökt hur de dömdas sociala situation och motiv beskrivits av rättsväsendet. Pierre Bourdieus teori om olika kapitalformer utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Narkotikamarknader kan betraktas som olika fält som i olika utsträckning kräver symboliskt kapital. Utmärkande för narkotikamarknaden på internet är att de inte kräver symboliskt kapital. Resultatet för både den kvantitativa och kvalitativa analysen visar att de dömda köparna är en heterogen grupp utifrån rättsväsendet beskrivningar. De dömda har en stor spridning gällande bland annat ålder, geografi och valet av substanser. En del av de dömda beskrivs som vanliga människor med ordnade sociala förhållanden. Andra dömda beskrivs ha stora problem gällande psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Beskrivningarna av motiven till att köpa narkotika på internet är att få tillgång till substanser av viss kvalité, kvantitet, pris eller typ. Men också att få annan typ av relation mellan köpare och säljare av narkotika som inte baseras på personliga kontakter.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Darknet
internet
cryptomarkets
mixed-method
drug markets
drug offenses
symbolic capital
kryptomarknader
narkotikabrott
narkotikamarknader
symboliskt kapital
Handle http://hdl.handle.net/2043/29792 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics