Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd
Author Nilsson, Jaquline ; Dahlstrand, Rebecca
Date 2019
Swedish abstract
Detta arbete syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det är av intresse att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd i relation till vad styrdokumenten säger. Detta kommer att studeras utifrån tre frågeställningar som presenteras i samtliga kapitel. Frågeställningarna är följande: vilka barn menar pedagogerna är i behov av särskilt stöd, hur upplever pedagogerna att förutsättningarna är för att jobba med barn i behov av särskilt stöd och hur pedagogerna resonerar kring förskolans uppdrag att vara till för alla barn. Studien är gjord genom intervjuer med fyra olika pedagoger och en förskolechef, där de har fått svara på frågor angående förhållningssättet till barn i behov av särskilt stöd. Teoretisk utgångspunkt är inkludering. Undersökningen visar att pedagogerna är medvetna om vad barn i behov av särskilt stöd innebär. Deras förhållningssätt och ambitioner är att förskolan är en plats för alla barn samt att de skall tillgodose alla barns behov. Läroplanens centrala del i förskolan har kommit att gynna barnen och har ökat pedagogernas kunskap och inblick i ämnet. Samtidigt menar pedagogerna att tillgodose alla barns behov är svårt då alla barn har olika behov.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd, en förskola för alla, förhållningssätt inkludering, läroplanen
Handle http://hdl.handle.net/2043/29793 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics