Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nilsson, Jaquline
dc.contributor.author Dahlstrand, Rebecca
dc.date.accessioned 2019-08-30T08:44:42Z
dc.date.available 2019-08-30T08:44:42Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29793
dc.description Detta arbete syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det är av intresse att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd i relation till vad styrdokumenten säger. Detta kommer att studeras utifrån tre frågeställningar som presenteras i samtliga kapitel. Frågeställningarna är följande: vilka barn menar pedagogerna är i behov av särskilt stöd, hur upplever pedagogerna att förutsättningarna är för att jobba med barn i behov av särskilt stöd och hur pedagogerna resonerar kring förskolans uppdrag att vara till för alla barn. Studien är gjord genom intervjuer med fyra olika pedagoger och en förskolechef, där de har fått svara på frågor angående förhållningssättet till barn i behov av särskilt stöd. Teoretisk utgångspunkt är inkludering. Undersökningen visar att pedagogerna är medvetna om vad barn i behov av särskilt stöd innebär. Deras förhållningssätt och ambitioner är att förskolan är en plats för alla barn samt att de skall tillgodose alla barns behov. Läroplanens centrala del i förskolan har kommit att gynna barnen och har ökat pedagogernas kunskap och inblick i ämnet. Samtidigt menar pedagogerna att tillgodose alla barns behov är svårt då alla barn har olika behov. en_US
dc.format.extent 37 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Barn i behov av särskilt stöd, en förskola för alla, förhållningssätt inkludering, läroplanen en_US
dc.title Pedagogernas förhållningssätt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd en_US
dc.title.alternative Pedagogues’ approaches to working with children with special needs en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Lundell, Erika
dc.contributor.supervisor Sjögren, Hanna
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics