IKT och lärandemiljö på Fritidshem - Utifrån lärarperspektiv

DSpace Repository

IKT och lärandemiljö på Fritidshem - Utifrån lärarperspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IKT och lärandemiljö på Fritidshem - Utifrån lärarperspektiv
Author Persson, Johannes ; Andersson, Jonathan
Date 2019
Swedish abstract
Informations- och kommunikationstekniken (IKT) är i en ständig utvecklingsprocess i den tid vi lever i. IKT är ett redskap som kan hjälpa lärarnas undervisning både i skolan och på fritidshemmet. Med anledning av den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) där målen och arbetssätten inom digitaliseringen utvecklades, så är det nu högaktuellt att diskutera IKT’s betydelse i undervisningssammanhang. Syftet med denna studie var att se fritidslärares syn på IKT, IKT’s påverkan på lärandemiljö samt deras upplevelser på hur IKT fungerade inom fritidshemmen. Det gjordes en kvantitativ undersökning där 219 personer som arbetade inom fritidshemmen svarade på 16 frågor i den enkätundersökning som skickades ut på olika sociala forum. Resultaten visade att majoriteten av personalen som arbetade inom fritidshemmen var positiva till IKT. Av dem som var positiva till IKT kunde vi konstatera att de oftare planerade in och använde sig av IKT i verksamheten. Resultaten visade även att en klar majoritet ansåg att IKT var till nytta att arbeta med för lärandet inom fritidshemmen medan en stor andel samtidigt upplevde att deras kunskap av att arbeta med IKT inte var tillräcklig. Ytterligare ett resultat var att endast en tredjedel ansåg att de hade tillräckligt med material för att kunna arbeta på ett optimalt sätt med IKT. Det framkom även att majoriteten av respondenterna inte hade möjlighet att gå de fortbildningar de kände att de hade ett behov av. Vi har jämfört den upplevda kunskapen mellan respondenternas åldersgrupper och konstaterat att det inte var någon tydlig skillnad på kunskapen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject IKT
ICT
Fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/29817 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics