Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder

DSpace Repository

Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder
Author Topgaard, Emelie ; Bertram, Carolina
Date 2019
English abstract
Palm oil is known for being an efficient and productive crop and can be found in for example food, chemicals and biofuel. Up to every second product in grocery stores contains palm oil. Today's high demand of palm oil makes the industry attractive for investments while involvement from several actors makes the industry hard to control and lack of responsibility occurs. Those factors are of major menace for a sustainable palm oil industry. To achieve sustainability an interaction between ecology, society and economy needs to arise. Nature's resources are today over-exploited which leads to a non-interaction within the earlier mentioned dimensions. This study maps what we consider the greatest environmental issues and possible measures are to create a more sustainable industry. The result shows that increased and clearly defined responsibility for all actors involved in the industry needs to appear and improve to create sustainability.
Swedish abstract
Palmolja sägs vara världens mest resurseffektiva oljegröda och återfinns i bland annat livsmedel, oleokemikalier och biobränsle. Mer än varannan produkt i dagligvaruhandlar innehåller palmolja. Den höga efterfrågan har gjort palmoljeindustrin attraktiv att investera i och att många aktörer är involverade. En lång aktörskedja gör industrin svår att kontrollera, ansvarstagandet brister och en komplex hållbarhetsproblematik uppstår. För uppnå hållbarhet krävs samspel mellan ekologi, samhälle och ekonomi. Idag överutnyttjas naturens resurser vilket leder till att samspel mellan dimensionerna inte nås. För att få bättre förståelse och inblick i den komplexa hållbarhetsproblematiken tog vi del av experters och aktörers olika perspektiv. För studien valdes en kvalitativ intervjumetod som kartlägger miljökonsekvenser som ansågs störst. Sedan återges lösningsmöjligheter att skapa en mer hållbar palmoljeindustri. Resultatet visade att möjliga lösningstågärder bör baseras på ett tydligt definierat och ökat ansvarstagande för problem och konsekvenser som uppstår på grund av palmoljeindustrin.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject palmolja
palmoljeindustri
efterfrågan
hållbarhet
hållbar utveckling
regnskog
biodiversitet
koldioxidutsläpp
mänskliga rättigheter
avskogning
ansvar
transparens
naturresurser
Handle http://hdl.handle.net/2043/29819 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics