Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder

DSpace Repository

Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Topgaard, Emelie
dc.contributor.author Bertram, Carolina
dc.date.accessioned 2019-09-03T12:17:02Z
dc.date.available 2019-09-03T12:17:02Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29819
dc.description Palmolja sägs vara världens mest resurseffektiva oljegröda och återfinns i bland annat livsmedel, oleokemikalier och biobränsle. Mer än varannan produkt i dagligvaruhandlar innehåller palmolja. Den höga efterfrågan har gjort palmoljeindustrin attraktiv att investera i och att många aktörer är involverade. En lång aktörskedja gör industrin svår att kontrollera, ansvarstagandet brister och en komplex hållbarhetsproblematik uppstår. För uppnå hållbarhet krävs samspel mellan ekologi, samhälle och ekonomi. Idag överutnyttjas naturens resurser vilket leder till att samspel mellan dimensionerna inte nås. För att få bättre förståelse och inblick i den komplexa hållbarhetsproblematiken tog vi del av experters och aktörers olika perspektiv. För studien valdes en kvalitativ intervjumetod som kartlägger miljökonsekvenser som ansågs störst. Sedan återges lösningsmöjligheter att skapa en mer hållbar palmoljeindustri. Resultatet visade att möjliga lösningstågärder bör baseras på ett tydligt definierat och ökat ansvarstagande för problem och konsekvenser som uppstår på grund av palmoljeindustrin. en_US
dc.description.abstract Palm oil is known for being an efficient and productive crop and can be found in for example food, chemicals and biofuel. Up to every second product in grocery stores contains palm oil. Today's high demand of palm oil makes the industry attractive for investments while involvement from several actors makes the industry hard to control and lack of responsibility occurs. Those factors are of major menace for a sustainable palm oil industry. To achieve sustainability an interaction between ecology, society and economy needs to arise. Nature's resources are today over-exploited which leads to a non-interaction within the earlier mentioned dimensions. This study maps what we consider the greatest environmental issues and possible measures are to create a more sustainable industry. The result shows that increased and clearly defined responsibility for all actors involved in the industry needs to appear and improve to create sustainability. en_US
dc.format.extent 54 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject palmolja en_US
dc.subject palmoljeindustri en_US
dc.subject efterfrågan en_US
dc.subject hållbarhet en_US
dc.subject hållbar utveckling en_US
dc.subject regnskog en_US
dc.subject biodiversitet en_US
dc.subject koldioxidutsläpp en_US
dc.subject mänskliga rättigheter en_US
dc.subject avskogning en_US
dc.subject ansvar en_US
dc.subject transparens en_US
dc.subject naturresurser en_US
dc.title Palmoljeindustrins hållbarhetsproblematik - miljökonsekvenser och möjliga lösningsåtgärder en_US
dc.title.alternative Sustainability issues of the palm oil industry - Environmental impacts and possible measures en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok AgricultureVeterinaryMedForestry en_US
dc.contributor.examiner Ewald, Göran
dc.contributor.supervisor Alwall, Jonas
dc.contributor.supervisor Johansson, Magnus
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics