Fångade i sina egna hem? En kvalitativ undersökning om äldre svenskars boendesituation

DSpace Repository

Fångade i sina egna hem? En kvalitativ undersökning om äldre svenskars boendesituation

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fångade i sina egna hem? En kvalitativ undersökning om äldre svenskars boendesituation
Author Sjöström, Viggo ; Velin Olsson
Date 2019
English abstract
Sweden's elderly population is increasing more and more, therefore it is important that society prepares for their housing needs. The housing situation of the elderly can affect the entire Swedish housing market and this may continue to do so if nothing is done. Elderly people in Sweden generally live in very large houses compared to how large the rest of the population lives. Statistics and research also indicate that older people choose to stay longer than before. This can in turn make it more difficult for families to find a suitable accommodation, which in turn can make it more difficult for young people who want to buy their first home. The starting point is that the elderly who want to and can stay should do so, but also that those who are looking for new accommodation should have the opportunity to move. A survey conducted shows that 31% of elderly living alone want to move, but for various reasons they feel hindered. The purpose of this study is to find out which incentives older people have to move or stay in their homes, but also which factors have influenced the decision. The empirical material of the study is based on a qualitative approach with interviews to get an inside perspective. Six interviews were conducted with five couples and one elderly living alone. The study shows that there are three main factors that are of great importance to the elderly, these are capital gains taxation when selling houses, the outdoor environment and proximity to family and friends.
Swedish abstract
Sveriges äldre blir allt fler, därför är det viktigt att samhället förbereder sig för deras bostadsbehov. De äldres bostadssituation kan påverka hela den svenska bostadsmarknaden och kan komma att göra det mer och mer om inget görs. Äldre i Sverige bor generellt sett i väldigt stora hus jämfört med hur stort resten av populationen bor. Statistik och forskning pekar även på att äldre väljer att bo kvar längre än tidigare. Detta kan i sin tur göra det svårare för familjer att hitta ett passande boende vilket i sin tur kan göra det svårare för unga som vill köpa sin första bostad. Utgångspunkten är att de äldre som vill och kan bo kvar ska göra det, men även att de som söker nytt boende ska ha möjligheten att flytta. En undersökning som gjorts visar på att 31 % av de äldre ensamboende vill flytta, men av olika anledningar känner de sig hindrade. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka incitament äldre har för att flytta eller bo kvar i sina boenden men även vilka faktorer som har påverkat beslutet. Studiens empiriska material bygger på en kvalitativ ansats med intervjuer för att få ett inifrånperspektiv. Sex intervjuer genomfördes med fem par och en ensamboende. Studien visar på att det är tre huvudfaktorer som är av stor betydelse för de äldre, dessa är kapitalvinstbeskattningen vid försäljning av hus, utomhusmiljön och närhet till familj och vänner.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject flyttkedjor
flyttkedja
äldre
boende
Handle http://hdl.handle.net/2043/29821 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics