Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen

DSpace Repository

Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen
Author Andersson, Anna ; Hau, Anna ; Lundh Deguelle, Angelica
Date 2019
English abstract
The construction industry is under constant pressure for efficiency. Building times are expected to be faster and simultaneously more cost-efficient to meet the customer’s requirements. Material-costs range between 50-70 percent of the total construction project expenses. In order to suppress these costs, it is essential to minimize material waste through planning and material management, this can be done by eliminating non-value-based production processes which result in safeguarding the environment and reducing the material-costs. The main theories used in this thesis are therefore: Lean construction, Just in time and Material-management. The study is based on semi-constructed interviews with two construction businesses, one company is active within construction, and the other is a consultant firm who is active in coaching, costefficiency and material management. The interviews focus on the process of material-flow, starting from planning to purchasing and ultimately applying the material. The interviews highlight the challenges of material planning and material management within construction projects, but also, the importance of communication to gain maximum planning effectiveness and managing the material in order to reduce material-waste and non-value-based production processes. Digital systems are used to amplify communication and tools such as RFID-tags are used to track supply deliveries. This could potentially result in increased productivity and a reduction of the total project costs.
Swedish abstract
Byggbranschen kämpar med att kontinuerligt pressa byggtider och kostnader för ett allt snabbare och effektivare byggprojekt för kunds räkning. Materialkostnaden utgör mellan 50– 70 procent av det totala projektet. Därav är det högst relevant att se över tillvägagångssätt för att minimera materialspill genom materialplanering och materialhantering, för att minska kostnader, eliminera icke värdeskapande produktionsprocesser och samtidigt värna om miljön. Detta kan göras genom bland annat metoder Lean construction, Just in time och Materialmanagement. Studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med två företag som är verksamma i byggbranschen men som skiljer sig från varandra. Det ena företaget är ett byggföretag och det andra är ett konsultföretag som hjälper byggföretag med bland annat effektiviseringar av olika slag. Intervjuerna från båda företagen ligger fokusen på materialflödes process från planering och beställning till användning av material. Det framgår även utmaningar angående materialplanering och materialhantering inom byggprojekt. Vikten av kommunikation för att effektivisera planering och hantering av material är stor för att kunna reducera materialspill samt icke värdeökande processer. För att underlätta kommunikationen kan digitala system och verktyg såsom RFID-taggar för leveransspårning användas. Det kan resultera i ökad produktivitet och minska den totala projektkostnaden.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Materialflöde
Lean construction
Just in time
Materialmanagement
Materialspill
Material-flow
Material waste
Handle http://hdl.handle.net/2043/29833 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics