(In)visible displacement

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

(In)visible displacement

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Claesson, Malin
dc.contributor.author Gadeikyté, Rolanda
dc.date.accessioned 2019-09-09T06:48:21Z
dc.date.available 2019-09-09T06:48:21Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29839
dc.description Detta examensarbete syftar till att beskriva de displacerade barnens situation och de utmaningar de står inför på grund av displacement i Cali, Colombia. Det kommer att göras genom att studera de icke-statliga organisationernas arbete då staten på många delar i Colombia och Cali har låg närvaro. Många av dessa barn tillhör afro-colombianska och inhemska folkgrupper och därför kommer denna studie att göras utifrån ett intersektionellt perspektiv inom kategorierna etnicitet och klass. Colombia har under de senaste åren varit det land med flest internflyktingar i världen, och trots ett fredsavtal med de största rebellgrupperna är Colombia fortfarande ett land i toppen av den globala statistiken. Landets historia präglas av interna konflikter, olaglig arbetskraft och narkotikahandel. De problem Colombia står inför under denna pågående fredsprocess är komplexa och påverkar främst displacerade barn och deras familjer. Resultatet av denna studie visar att många displacerade barn har lägre levnadsstandard än andra barn. Majoriteten bor i ekonomiskt utsatta områden och tillhör minoritetsbefolkningen, de får sämre utbildning och blir ofta diskriminerade på grund av att de är colombianer men med en annan kultur och annat ursprung än majoritetsbefolkningen i staden. Det finns olika typer av socialt arbete i Cali som arbetar med empowerment för att förhindra detta och för att stärka barnen; dels genom utbildning och dels genom upprätthållande av kultur i form av musik och dans. Socialarbetare i Cali arbetar oftast utan stöd av staten och är själva eller har varit displacerade. Många upplever att displacerade barn ofta ses som en homogen grupp trots dennes heterogenitet. en_US
dc.description.abstract This bachelor thesis seeks to describe the displaced children’s situation and the challenges they face due to displacement in Cali, Colombia. Many of these children belong to Afro-Colombian and indigenous communities and therefore this study will be made through an intersectional perspective based on ethnicity and class. Colombia was during recent years the country with the most internally displaced people in the world, and today, despite a peace agreement with the biggest guerrilla groups, it is still a country in the top of the global statistics. The country’s history is characterized by internal conflicts, illegal labor and drug trafficking and the problems they are facing during this peace progress are complex. This is affecting displaced children and their families. The humanitarian crisis in Colombia is unique in many ways and have been creating many challenges for the government. Therefore, one of the main reasons to study non- governmental, social work is because these organizations fill an important gap in response to help, support and empower displaced children in areas around Cali with little governmental presence. The result of this study shows that many displaced children in Cali have a lower standard of living than other children. The majority live in low-income areas and belong to the minority population, they receive lower quality education and are often discriminated for being Colombians but with a different culture and other origin than the majority population in the city. There are various types of social work in Cali that work with empowerment to prevent this and to strengthen the children; through education or by maintaining culture in the form of music and dance. Social workers in Cali usually work without the support of the state and are run by people who themselves have been displaced. Many of the social workers feel that displaced children often are seen as a homogeneous group despite its heterogeneity. en_US
dc.format.extent 51 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Colombia en_US
dc.subject displaced children en_US
dc.subject empowerment en_US
dc.subject grievability en_US
dc.subject non-governmental organizations en_US
dc.subject intersectionality en_US
dc.subject peace agreement en_US
dc.subject social work en_US
dc.title (In)visible displacement en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Lill, Linda
dc.contributor.supervisor Sixtensson, Johanna
mahlocal.xprt.faculty2019 HS en_US
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics