How can we increase sociability amongst elderly through Interaction design?

DSpace Repository

How can we increase sociability amongst elderly through Interaction design?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lindén, Felix
dc.date.accessioned 2019-09-10T09:36:16Z
dc.date.available 2019-09-10T09:36:16Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29852
dc.description Detta projekt undersöker social isolering och ensamhet bland äldre. Målet med projektet är att öka sällskapligheten bland äldre. Metoderna bygger på en användarcentrerad strategi och med kvalitativ forskning och kvantitativ data som genereras. Som en del av en interaktionsdesignstudie. Teorier om vad som har gjorts i fältet presenteras och relaterat arbete för att förstå fältet. Insikten från den empiriska studien definierar problem i designprocessen, från intervjuerna och undersökningen. I designprocessen presenteras såväl metoder som används för att skapa idéer som resultatet. Designprocessen presenterar nio koncept som en lösning på forskningsfrågan. Avslutningen och diskussionen presenterar nya idéer och tankar om hur projektet kan ha tagits i en annan designmetod och utforskning. en_US
dc.description.abstract This project explores social isolation and loneliness among elders. The goal of the project is to increase sociability among elders. The methods are based on a user-centered approach and with qualitative research and quantitative data generated. As part of an interaction design study. Theories about what has been done in the field are presented and related work to get an understanding of the field. The insights gained from the empirical study define problems in the design process, from the interviews and survey. In the design process methods that are used to create ideas are presented as well as the result. The design process presents nine concepts as a solution to the research question. The conclusion and discussion present new ideas and thoughts on how the project might have been taken in a different design approach and exploration. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Interaction design en_US
dc.subject Elderly & technology en_US
dc.subject Social isolation en_US
dc.subject qualitative research en_US
dc.subject design process, en_US
dc.subject User-centric en_US
dc.title How can we increase sociability amongst elderly through Interaction design? en_US
dc.title.alternative Hur kan vi öka sällskapligheten bland äldre genom interaktion design? en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Niedenthal, Simon
dc.contributor.supervisor Pedersen, Jens
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 K3
mahlocal.xprt.program Interaktionsdesign (bachelor)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics