Att bedöma i historia i mellanstadiet

DSpace Repository

Att bedöma i historia i mellanstadiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bedöma i historia i mellanstadiet
Author Hagström, Marlene
Date 2019
Swedish abstract
När jag började med detta arbetet var min tanke att göra en undersökning som skulle ta reda på hur lärarna i mellanstadiet arbetar med bedömning inför betygen i årskurs 6. Anledningen till att jag valde det här området är dels att detta kan i framtiden vara min egen yrkesgrupp, samt för att det fanns så lite skrivet och undersökt kring detta i mellanstadiet jämfört mot högstadiet. Jag valde att göra en kvalitativ undersökning där jag utgick från fyra yrkesverksamma lärare på mellanstadiet som underlag till min intervju. Två av lärarna arbetade på en kommunal skola och två på en friskola. Intervjuerna gjordes på ett semistrukturerat sätt med tanke som parintervjuer. Tyvärr blev det endast en parintervju och två enskilda intervjuer på grund av ombokningar. Resultatet från intervjuerna sammanställde jag och strukturerade utifrån läroplansmålen och litteraturgenomgången. I min analys kopplade jag resultat mot vad jag läst om i tidigare forskning. Resultatet gav en del intressanta ämnen att forska vidare på samt en bra inblick i hur mellanstadielärare arbetar med bedömning. Som slutsats kom jag fram till att lärarna i mitt underlag inte gjorde någon skillnad i bedömning inför årskurs sex då betyg införs, vilket jag hade förväntat mig. Det framkom också att samtliga lärare ansåg att bedömning var ett nödvändigt ont som de helst hade besparats, anledningen till detta var att de inte ville att eleverna skulle tappa gnistan om de fick ett lägre betyg än de räknat med. En annan anledning var att de upplevde läroplansmålen som otydliga och för svåra.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Historia
Undervisning
Mellanstadie
Handle http://hdl.handle.net/2043/29857 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics