Real time location system for indoor environment

DSpace Repository

Real time location system for indoor environment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Real time location system for indoor environment
Author Dahlman, Gustav ; Omara, Johan
Date 2019
English abstract
The field of indoor positioning is an important front and in fast and rapid development as the rise of IoT and digitization of big cities. This work is designed to find and build an appropriate technology to compact nonlinearities from multipath propagation. In this paper various available localization-technologies and methods are examined through a literature study. Based on the result of the literature study and a given set of requirements, a prototype is designed and implemented. The resulting system is based on UWB technology using TWR, trilateration and a kalman filter. The prototype is tested in various different environments. The results show that the system is able to successfully locate an object while fulfilling the requirements of this work. Additionally, some ideas on how to increase the performance of the prototype is discussed.
Swedish abstract
Fältet inomhuspositionering är en viktig och stor front och är i fortsatt och snabb utveckling inom IoT-teknik och digitalisering av storstäder. Detta arbete är utformat för att hitta och bygga en lämplig teknik för att komprimera olinjäriteter från multipatutbredning. I denna uppsats undersöks olika lokaliseringstekniker och metoder genom en litteraturstudie. Baserat på resultatet av litteraturstudien och en given uppsättning krav designas och implementeras en prototyp. Det resulterande systemet är baserat på UWB-teknik med hjälp av TWR, trilateration och ett kalmanfilter. Prototypen testas i olika miljöer. Resultaten visar att systemet kan detektera taggen i LOS förhållanden samt klara av visa NLOS förhållanden med en noggrannhet på mindre än 1m respektive 4m. Dessa tester inkluderar både distans mätning (1D) och position mätning i ett plan (2D). Dessutom diskuteras en del om hur man ökar prototypens prestanda.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject rtls
Handle http://hdl.handle.net/2043/29861 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics