Real time location system for indoor environment

DSpace Repository

Real time location system for indoor environment

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Dahlman, Gustav
dc.contributor.author Omara, Johan
dc.date.accessioned 2019-09-11T08:47:22Z
dc.date.available 2019-09-11T08:47:22Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29861
dc.description Fältet inomhuspositionering är en viktig och stor front och är i fortsatt och snabb utveckling inom IoT-teknik och digitalisering av storstäder. Detta arbete är utformat för att hitta och bygga en lämplig teknik för att komprimera olinjäriteter från multipatutbredning. I denna uppsats undersöks olika lokaliseringstekniker och metoder genom en litteraturstudie. Baserat på resultatet av litteraturstudien och en given uppsättning krav designas och implementeras en prototyp. Det resulterande systemet är baserat på UWB-teknik med hjälp av TWR, trilateration och ett kalmanfilter. Prototypen testas i olika miljöer. Resultaten visar att systemet kan detektera taggen i LOS förhållanden samt klara av visa NLOS förhållanden med en noggrannhet på mindre än 1m respektive 4m. Dessa tester inkluderar både distans mätning (1D) och position mätning i ett plan (2D). Dessutom diskuteras en del om hur man ökar prototypens prestanda. en_US
dc.description.abstract The field of indoor positioning is an important front and in fast and rapid development as the rise of IoT and digitization of big cities. This work is designed to find and build an appropriate technology to compact nonlinearities from multipath propagation. In this paper various available localization-technologies and methods are examined through a literature study. Based on the result of the literature study and a given set of requirements, a prototype is designed and implemented. The resulting system is based on UWB technology using TWR, trilateration and a kalman filter. The prototype is tested in various different environments. The results show that the system is able to successfully locate an object while fulfilling the requirements of this work. Additionally, some ideas on how to increase the performance of the prototype is discussed. en_US
dc.format.extent 57 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject rtls en_US
dc.title Real time location system for indoor environment en_US
dc.title.alternative Real tid lokalisering system för inomhus miljö en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Dong, Yuji
dc.contributor.supervisor Malekian, Reza
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.program Datateknik och mobil IT
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics