Gaze guidance through head-mounted Augmented Reality display

DSpace Repository

Gaze guidance through head-mounted Augmented Reality display

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Kullberg, Viktor
dc.contributor.author Lindqvist, Emil
dc.date.accessioned 2019-09-11T08:48:36Z
dc.date.available 2019-09-11T08:48:36Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29862
dc.description Mänskligt beslutfattande är en viktig faktor i design processen för system och objekt. Med den snabba utvecklingen av området förstärkt verklighet är det nu möjligt att simulera digitala gränssnitt överallt. Det finns flera användningsområden både inom industin och allmänheten där det realiseras med allt ifrån mobiltelefoner till smarta glasögon. I denna uppsats tas ett system fram för att testa hur visuell styrning kan implementeras med hjälp av huvudmonterad förstärkt verklighet. Subtil ledning undersöks också om det kan användas som en digital knuff i huvudmonterad förstärkt verklighet. För att undersöka detta tas en prototyp fram. Genom utveckling av denna prototyp kan ett kontrollerat experimentet genomföras och visuell styrning samt subtil ledning undersökas. Experimentet för att undersöka visuell styrning är Posner cueing task. Genom att använda ögonspårningsutrustning, kan man mäta reaktionstiderna för sackader hos användarna. Resultatet visar en signifikant skillnad i reaktonstid när vår subtila ledning används. Slutsatsen av denna uppsats är att subtil ledning kan användas som en digital knuff i huvudmonterad förstärkt verklighet och denna rapport kan användas för vidare forskning inom visuell styrning i förstärkt verklighet med huvudmonterade bildskärmar. en_US
dc.description.abstract Human decision making is an important factor in the design process for systems and items. With the fast developing of Augmented Reality it is now possible to simulate digital interfaces everywhere. This allows for several application areas both within the industry and for the public and it can be implemented with everything from cellphones to smart glasses. In this thesis, it is investigated how subtle gaze guidance can be implemented using wearable Augmented Reality technology. Subtle cuing is also investigated to see if it can be used as a digital nudge in head-worn Augmented Reality environment. To investigate this, a prototype is developed. By developing a prototype that can perform a controlled experiment, the visual guidance and subtle cueing can be examined with a Posner cueing task. By using eye trackers, saccadic reaction times of the participants are measured and examined. The result shows a significant change in reaction time when using our subtle guidance than without. The conclusion is that subtle cueing can be used as a digital nudge in a head-worn Augmented Reality environment and this thesis can be used for further studies within visual guidance in Augmented Reality with a head-mounted display. en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Augmented Reality en_US
dc.subject Eye tracking en_US
dc.subject HoloLens en_US
dc.subject Gaze Guidance en_US
dc.subject Visual Guiding en_US
dc.subject Posner Cueing en_US
dc.title Gaze guidance through head-mounted Augmented Reality display en_US
dc.title.alternative Blickstyrning genom huvudmonterad bildskärm för förstärkt verklighet en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dcterms.relation.coopPublic Lund University
dc.contributor.examiner Salvo, Dario
dc.contributor.supervisor Pederson, Thomas
dc.contributor.supervisor Niehorster, Diederick
dc.contributor.supervisor Alce, Günter
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.program Datateknik och mobil IT
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics