En resa mellan stationer

DSpace Repository

En resa mellan stationer

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En resa mellan stationer
Author Gustafsson, Mathilda
Date 2019
English abstract
Holiday trips are a positive element in our everyday life. At the same time, our climate is threatened and holiday travel contributes to greenhouse emissions that are harmful to our environment. In comparison with other means of transport, such as aircraft, trains are environmentally friendly. However, it takes longer time to move by train than aircraft and is not as flexible as a car. This means that higher demands are placed on other factors on the train such as comfort. Lately, it has become more popular to take the train. However, there is still some problems with the train journey that must be solved in order to attract a larger target group on the holiday. The purpose of this study is to increase train comfort on holiday to promote the development of more people choosing the train. This through a user-centered design process with the aim of developing a concept that increase the comfort by designing to removing some of the existing problems with taking the train on the holiday. Through methods such as journey map, emotional journey, probes and observational studies, problems with taking the train on holiday that can be linked to comfort was examined. The methods show that there are more problems linked to the comfort of the train journey than is reasonable to solve in one and the same concept. Therefore, the problems that have been most frequent, experienced as the biggest and had the greatest potential to be solved have been selected to be minimized / solved. These problems are luggage handling, bad headrest and disturbance from other passengers. The result is a seating concept with associated functions aimed to solving the selected problems. The conclusion shows that there are a number of problems that not all can be solved in the same concept, but by removing some of the biggest problems you can increase comfort on the train on the holiday.
Swedish abstract
Semesterresor är ett positivt inslag i vår vardag. Samtidigt är vårt klimat hotat och semesterresor bidrar till de växthusutsläpp som är skadliga för vår miljö. Tåg är i jämförelse med transportmedel som flyg ett miljövänligt alternativ. Det tar dock längre tid att förflytta sig med tåg än flyg och det är inte lika flexibelt som bil. Det medför att det ställs högre krav på andra faktorer på tåget, så som komforten. På senaste tiden har det blivit allt mer populärt att ta tåget. Det finns dock fortfarande problem kring tågresan som måste lösas för att tåget ska attrahera en större målgrupp på semestern. Syftet med denna studie är att öka tågkomforten på semesterresor för att på så sätt främja den utveckling som finns med att allt fler väljer tåget. Målet är att genom en användarcentrerad designprocess ta fram ett förslag på ett koncept som underlättar tågresan genom att ta bort flera av de problem som finns med att ta tåget på semestern för användarna. Genom metoder så som journey map, emotional journey, probes och observation undersöks vilka problem det finns med att ta tåget på semestern som kan kopplas till komfort. Metoderna visar att det finns fler problem kopplat till komforten på tågresan än vad som är rimligt att lösa i ett och samma koncept. Därför har de problem som varit mest återkommande, upplevts som störst och haft störst potential att lösas valts ut för att minimeras/lösas. Dessa problem är bagagehantering, nackstöd och störningsmoment från andra passagerare. Resultatet är ett säteskoncept med tillhörande funktioner som syftar till att lösa de utvalda problemen. Slutsatsen visar att det finns en rad problem som alla inte kan lösas i ett och samma koncept men genom att designa för att lösa de mest framträdande problemen kan man på så sätt öka tågkomforten på semesterresor.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Användarcentrerad design
Komfort
Journey map
Emotional journey
Produktdesign
Handle http://hdl.handle.net/2043/29876 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics