Röster om ett Good Behavior Game - En fältstudie

DSpace Repository

Röster om ett Good Behavior Game - En fältstudie

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Röster om ett Good Behavior Game - En fältstudie
Author Edensand, Pia
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att genom intervjuer lyssna till fyra pedagogers upplevelser av att implementera ett Good Behavior Game (GBG) på en skola under ett läsår. Spelet är en försvenskad version av ett GBG, vilket är en metod för pedagogerna att minska regelbrytande beteende hos eleverna i klassrummet. Med utgångspunkt i pedagogernas upplevelser av spelet och tidigare forskning tittar studien på hur pedagogerna upplever att deras undervisningsgrupper påverkats av spelet och vilken inverkan det haft på deras yrkesroll. Med ett behavioristiskt perspektiv tolkas resultatet och problematiseras. Resultatet från studien visar på att de intervjuade pedagogerna upplever att spelet har haft en positiv påverkan på deras undervisningsgrupper så som ökat samarbete mellan eleverna, ökad studiero i klassrummet samt mindre regelbrytande beteende hos eleverna. Pedagogerna menar även att de genom implementeringen av spelet, där de följt spelets metod, upplever att det har påverkat dem i deras yrkesroll på ett positivt sätt. Denna studien visar att en riktad satsning som GBG från staden kan vara en effektiv metod för pedagogerna att hantera regelbrytande beteende hos elever. Vidare diskuterar studien det behavioristiska perspektivet i skolan i förhållande till elevers effektivitet och lärarnas pedagogik samt riskerna som perspektivet kan medföra.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Behaviorism
Good Behavior Game
Handle http://hdl.handle.net/2043/29877 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics