Drama som resurs i litteraturundervisning

DSpace Repository

Drama som resurs i litteraturundervisning

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Drama som resurs i litteraturundervisning
Author Wängkvist, Malin
Date 2019
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikt vilar på vetenskapliga studier och artiklar samt facklitteratur för att visa hur drama kan användas för att gynna elevers litteraturundervisning samt läsförståelse. Denna kunskapsöversikt innefattar 15 högskolepoäng och är en del av Malmö Universitets ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolan och förstaämne svenska. Frågeställningen som besvaras är Hur kan drama gynna elevers litteraturundervisning och ge dem en djupare läsförståelse? Resultaten visar att drama kan användas för att höja motivationen hos elever, att drama som metod fungerar för att uppnå textförståelse, dels genom att använda kroppen som ett redskap, dels genom att gestalta roller. Denna kunskapsöversikt visar också att synens på drama verkar vara svår att sammansluta med teoretiska ämnen och att lärare saknar kunskapen för att använda sig av drama i sin undervisning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject drama
dramapedagogik
litteraturundervisning
textförståelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/29890 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics