Demokratins väktare i tillitsförvaltningen: Normativ analys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

DSpace Repository

Demokratins väktare i tillitsförvaltningen: Normativ analys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Demokratins väktare i tillitsförvaltningen: Normativ analys av Tillitsdelegationens huvudbetänkande
Author Lindwall, Petter
Date 2019
Swedish abstract
Tillitsdelegationen ger i sitt huvudbetänkande förslag på att införa tillitsbaserad styrning på uppdrag av regeringen. En effekt av att införa tillitsbaserad styrning i den offentliga förvaltningen kan enligt Tillitsdelegationen komma att återskapa Lennart Lundquist klassiska idealbild av tjänstemannarollen. Idealbilden är en förutsättning för att tjänstemannen ska kunna agera som demokratins väktare och grundar sig i vårt offentliga etos. Syftet med denna studie har varit att studera i vilken utsträckning Tillitsdelegationens i sitt huvudbetänkande är förenligt med idealbilden. Tillitsdelegationens huvudbetänkande har analyserats med en normativ begreppsanalys där begrepp, resonemang och argumentation i materialet har undersökts i relation till värdena i vårt offentliga etos. Studiens slutsats är att Tillitsdelegationen till viss del uppfyller Lundquist idealbild av tjänstemannen eftersom demokrativärdena beaktas i stor utsträckning. Dock har ekonomivärdena en fortsatt central roll, främst genom koncentrationen på output-sidan i form av livskvalité för medborgaren.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject demokratins väktare
demokrativärden
ekonomivärden
offentlig förvaltning
tillitsdelegationen
tillitsbaserad styrning
vårt offentliga etos
Handle http://hdl.handle.net/2043/29902 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics