Vilken pedagogik gynnas elever med dyskalkyli av?

DSpace Repository

Vilken pedagogik gynnas elever med dyskalkyli av?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilken pedagogik gynnas elever med dyskalkyli av?
Author Zalaya, Nour
Date 2019
Swedish abstract
Denna kunskapsöversikten har skrivits med syfte på att ta reda på vad tidigare forskning visar om diagnosen dyskalkyli. Här har jag främst undersökt vad som kännetecknar elever med dyskalkyli, vilka svårigheter de möter, hur vanlig diagnosen är och hur lätt det är att hitta diagnosen och ge den. Detta besvaras på min första del från resultatet ”Vad innebär dyskalkyli?” där den forskning jag gjort kommer fram kring ämnet. Min andra del från resultatet ” Vilken pedagogik gynnas elever med dyskalkyli av och hur ser den ut?” har jag undersökt den pedagogik som gynnar speciellt elever med dyskalkyli. Denna undersökning baserades främst på svårigheter diagnosen ger. Här är det främst svårigheter med taluppfatning och problemlösning jag valt att fokusera på. Jag har även undersökt vikten av laborativt lärande och visuellt lärande som presenteras sist i mitt resultat.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject matematiksvårigheter
Dyskalkyli
mellanstadiet
Lärarmetoder
matematik
lärarstrategier
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/29909 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics