Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker

DSpace Repository

Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Cotta Lopez, Antonella
dc.contributor.author Jernsgård Olsson, Cleo
dc.date.accessioned 2019-09-17T14:31:15Z
dc.date.available 2019-09-17T14:31:15Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29914
dc.description I denna studie undersöker vi med hjälp av narratologisk metod hur flykt framställs i bilderböcker genom förlopp och perspektiv. Detta gör vi genom att analysera fyra bilderböcker utgivna efter 2015 i samband med en ökning av flyktingar runt om i världen. Detta görs i en kvalitativ textanalys som bemöter ämnet flykt och grundas i ett hermeneutiskt perspektiv. Syftet med vårt examensarbete är att se hur flykt framställs och skildras i de olika bilderböckerna för att kunna nå en förståelse om vad de förmedlar och hur flykt framställs. Frågeställningarna i studien är: Hur skildras flykt som förlopp? Vilka perspektiv på flykt förmedlar/kommer fram i bilderböckerna? I analysen har det verbala och det visuella setts som två komponenter som bildar en helhet, alltså en ikonotext där texten och bildernas samverkan analyserats. De fyra böckerna har analyserats ingående i tre olika rubriker, flykten som förlopp, perspektiv på flykten och bilden av flykten. Detta har gjorts för att belysa och utläsa de olika aspekter i en berättarteknik och perspektiv som kan förekomma i bilderböckerna med teman som förekommer i svenska förskolor. I resultatet gick det att utläsa hur det visuella kompletterar det verbala och hur det kan finnas utrymme för vidare kunskap. Vidare i vårt resultat kan vi se att flykten som förlopp skiljer sig åt i de fyra valda bilderböckerna genom olika berättarperspektiv, konflikttyper och intriger. Perspektiven som förmedlas i bilderböckerna skiljer sig åt och ger olika bilder av hur flykt förmedlas, från att vara verklighetstroget till ett mer sagolikt perspektiv. Slutligen resonerar vi över pedagogernas viktiga och stödjande roll i att kunna uppmärksamma olika teman som kan skildras genom förloppet och olika perspektiv. Därav diskuteras pedagogernas roll och behov att ha en övergripande kunskap för att kunna behandla bilderböckerna som redskap i komplexa ämnen. Detta då olika föreställningar, samverkan mellan bild och text samt olika perspektiv kan påverka förmedlingen av bilderböckerna. Något som kan leda till olika diskussioner, skildringar och bearbetning tillsammans med barngruppen, beroende på vad de kan uppmärksamma tillsammans med hjälp av tidigare erfarenheter. en_US
dc.format.extent 44 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Bilderböcker, bilderbok, flykt, förskola, narratologi, redskap en_US
dc.title Berättelser om flykt - förmedling av flykt i bilderböcker för barn - En kvalitativ textanalys av bilderböcker en_US
dc.title.alternative Flight narratives - Intermediation of flight in picturebooks for children - A text analysis of picturebooks en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Magdalena, Sjöstrand Öhrfelt
dc.contributor.supervisor Nilsson Mohammadi, Robert
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics