”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

DSpace Repository

”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johansson, Josefin
dc.contributor.author Frid, Michaela
dc.date.accessioned 2019-09-18T06:21:13Z
dc.date.available 2019-09-18T06:21:13Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29916
dc.description Vårt mål med denna undersökning och vårt arbete är att analysera på vilka sätt pedagoger tolkar att barn använder sig av sina erfarenheter från populärkultur i förskolans kontext samt hur pedagogerna förhåller sig och arbetar utifrån detta. Vi började studien utifrån en kvantitativ metod där vi delade tre enkäter som visade på att populärkultur tydligt genomsyras hos barnen i förskolan på varierande sätt. Vi valde att fortsätta genom fyra kvalitativa intervjuer med personal från tre olika förskolor, för att ta reda på ytterligare hur pedagoger tolkar att barn i förskolan använder sig av populärkultur och hur de väljer att förhålla sig till och arbeta med det. Vi har valt att använda oss av den sociokulturella teorin samt begreppen samspel, den proximala utvecklingszonen, lek, fantasi, populärkultur, barnperspektiv och barns perspektiv i vår analys av intervjuerna. Resultatet av studien visar utifrån pedagogers tolkningar på att barn influeras mycket av det som de tar del av genom populärkulturen av varierande slag utifrån pedagogers perspektiv. Barnen använder sedan dessa erfarenheter främst via sin lek men även i estetiska uttrycksformer som vid skapande, konstruerande samt genom skrift. Barnens intressen av olika tv-program samt tv-spel tas även tillvara på av pedagoger där vi kan se att de jobbar vidare med detta utifrån ett vuxenperspektiv. Däremot kan vi också konstatera att ett dilemma kring viss populärkultur pågår, om den är pedagogisk eller inte för arbetet i verksamheten. Betydelsen av att pedagoger tar tillvara på det som barn förmedlar, i detta fall främst sin lek, för att skapa förutsättningarna för lärande och utveckling på ett roligt samt inbjudande sätt är av stor vikt i vår framtida roll som förskollärare. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Barnperspektiv, en_US
dc.subject Lek en_US
dc.subject Barns perspektiv en_US
dc.subject Populärkultur en_US
dc.subject Samspel en_US
dc.title ”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan en_US
dc.title.alternative ”It’s supposed to be educational” - A study about popular culture in relation to preschool en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dcterms.relation.coopPrivate Malmö Universitet
dc.contributor.examiner Sjöstrand Öhrfelt, Magdalena
dc.contributor.supervisor Hultberg Ingridz, Kristine
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics