"Alla skulle haft en hund i skolan!"

DSpace Repository

"Alla skulle haft en hund i skolan!"

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Claesson, Selma
dc.date.accessioned 2019-09-18T08:38:53Z
dc.date.available 2019-09-18T08:38:53Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29918
dc.description Barn med skolsvårigheter löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa i skolan på grund av oro, ångest och stress. Detta kan förebyggas genom en god lärandemiljö, vilket bland annat innefattar goda relationer, ett trivsamt skolklimat och undervisning med kvalitet. Då lärare och pedagoger i skolan har en betydande roll angående lärandemiljön är syftet med det här uppsatsarbetet att undersöka professionellas uppfattning om hur en Social tjänstehund påverkar lärandemiljön för elever med skolsvårigheter. Jag har samlat in data genom halvstrukturerade intervjuer med fem professionella på en grundskola i södra Sverige. Med stöd från Vygotskijs teori om sociokulturellt perspektiv på lärande och med tidigare forskning har jag kommit fram till att en Social tjänstehund påverkar lärandemiljön för elever med skolsvårigheter genom att bidra till skolklimat, social interaktion, lek och välbefinnande. en_US
dc.description.abstract Children with school problems are at high risk of suffering from mental illness in school due to anxiety and stress. This can be prevented through a good learning environment, which includes good relationships, a friendly school climate and a good quality education. As teachers and educators in the school have a significant role to play in the learning environment, the purpose of this degree project is to find out the professionals’ perception of how a Social service dog can influence the learning environment for pupils with school problems. I have collected data through semi-structured interviews with five professionals at a primary school in southern Sweden. With support from Vygotskij’s theory of socio-cultural perspective on learning and with previous research, I have come to the conclusion that a Social service dog can contribute to the learning environment for students with school problems through school climate, social interaction, play and wellbeing. en_US
dc.format.extent 40 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle sv-SE
dc.subject Lärandemiljö en_US
dc.subject Psykisk ohälsa en_US
dc.subject Skolsvårigheter en_US
dc.subject Social tjänstehund en_US
dc.subject Vygotskij en_US
dc.title "Alla skulle haft en hund i skolan!" en_US
dc.title.alternative “Everyone should have a dog in school!” en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Runesson, Ingrid
dc.contributor.supervisor Nordgren, Camilla
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.program Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics