Teckna röd, gul och blå - varför då?

DSpace Repository

Teckna röd, gul och blå - varför då?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teckna röd, gul och blå - varför då?
Author Roos, Fanny ; Sjöholm Linö, Melinda
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vilka rutiner och verktyg som förskollärarna upplever hjälper barnen med språket och vilken kunskap de besitter för att ge barnen en likvärdig utbildning. Vi har valt kvalitativa studier i form av intervjuer där vi intervjuat tre förskollärare och en logoped. För att analysera empirin har vi haft olika perspektiv inom specialpedagogik som teoretisk utgångspunkt där vi fokuserar på flexibilitet, inkludering och individualistisk utgångspunkt. Resultatet visar att förskollärarna upplever att det krävs en stor flexibilitet för att hitta rätt verktyg och arbetsmetod för varje individ men samtidigt berättar logopeden att det krävs att verksamheten anpassas utifrån ett medicinskt och specialpedagogiskt perspektiv. I intervjuerna berättar alla informanterna att det finns många verktyg att använda sig av i verksamheten men verktygen gör sig oftast bäst i rutinerna i vardagen och gärna med hela barngruppen för att på så sätt skapa en inkluderande verksamhet.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Specialpedagogik
Flexibilitet
Inkludering
individualistisk utgångspunkt
Språkstörning
Språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/29921 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics