Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke

DSpace Repository

Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Typografi i det offentliga rummet. En fallstudie om interaktionen mellan skyltning, rum och varumärke
Author Åberg, Linnéa
Date 2019
Swedish abstract
Denna studie undersöker vilka variabler som borde beaktas vid skapandet av tredimensionell typografi och skyltning för ett offentligt rum, samt hur skyltningen interagerar med rummet och varumärket. Vidare studeras hur dessa variabler kan bidra till begreppet platsskapande. Syftet är att skapa en förståelse för den rumsliga grafiska designen med fokus på typografi, eftersom tredimensionell typografi avser fler faktorer att ta hänsyn till än typografi med tvådimensionella element. Undersökningen består av en semiotisk analys av två byggnader och varumärken med karaktäristiska grafiska profiler. Materialet består av fotografier tagna på nyckelelement från analysobjektens rumsliga grafiska design med fokus på typografi. Undersökningen visar bland annat att typografin, både den två- och tredimensionella, utgör en stor del av den grafiska profilen vars formspråk kan kopplas till arkitekturen. Studien visar också att en konsekvent utformning och applicering av den grafiska profilen är ett betydelsefullt attribut som bidrar till både stärkande av varumärkesidentiteten och till platsskapande.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject environmental graphic design
placemaking
typography
signage
wayfinding
visual identity
Handle http://hdl.handle.net/2043/29926 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics