Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder

DSpace Repository

Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder
Author Persson, Ted ; Kolehmainen, Viktor
Date 2019
English abstract
With public procurement, there are challenges regarding which strategic decisions to make. Goals, tender selection and evaluation methods are three different processes that are analyzed in this study. Region Skånes two public procurements of a tram depot is the study object. The study is based on a deductive approach and all empirical material has been collected from interviews and public documents. It became increasingly clear that both procurements were in need of time. It also appears that the procurements differ considerably in terms of the use of the tender selection. The lack of clearly formulated evaluation methods is a common factor in both procurements. The conclusion this study finds is that the goals set for a procurement have consequences for the whole process, both positive and negative.
Swedish abstract
Med offentliga upphandlingar tillkommer utmaningar om vilka strategiska beslut som ska tas. Mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder är tre olika processer som analyseras i denna studie. Region Skånes två offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå är studieobjektet. Studien baseras på en deduktiv ansats och allt empiriskt material har samlats in från intervjuer och offentliga dokument. Det blev allt tydligare efter analysen att båda upphandlingarna genomförts under pressade tidsförhållanden. Det framgår även att upphandlingarna skiljer sig avsevärt åt vad gäller användningen av anbudsurvalet. Avsaknaden av tydligt formulerade utvärderingsmetoder är en gemensam brist i båda upphandlingar. Slutsatsen denna studie finner är att de mål som sätts för en upphandling ger konsekvenser för hela förloppet, både positiva och negativa.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Offentlig upphandling
Anbudsurval
Mål
Utvärderingsmetoder
Handle http://hdl.handle.net/2043/29927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics