Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder

DSpace Repository

Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Ted
dc.contributor.author Kolehmainen, Viktor
dc.date.accessioned 2019-09-19T06:01:50Z
dc.date.available 2019-09-19T06:01:50Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29927
dc.description Med offentliga upphandlingar tillkommer utmaningar om vilka strategiska beslut som ska tas. Mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder är tre olika processer som analyseras i denna studie. Region Skånes två offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå är studieobjektet. Studien baseras på en deduktiv ansats och allt empiriskt material har samlats in från intervjuer och offentliga dokument. Det blev allt tydligare efter analysen att båda upphandlingarna genomförts under pressade tidsförhållanden. Det framgår även att upphandlingarna skiljer sig avsevärt åt vad gäller användningen av anbudsurvalet. Avsaknaden av tydligt formulerade utvärderingsmetoder är en gemensam brist i båda upphandlingar. Slutsatsen denna studie finner är att de mål som sätts för en upphandling ger konsekvenser för hela förloppet, både positiva och negativa. en_US
dc.description.abstract With public procurement, there are challenges regarding which strategic decisions to make. Goals, tender selection and evaluation methods are three different processes that are analyzed in this study. Region Skånes two public procurements of a tram depot is the study object. The study is based on a deductive approach and all empirical material has been collected from interviews and public documents. It became increasingly clear that both procurements were in need of time. It also appears that the procurements differ considerably in terms of the use of the tender selection. The lack of clearly formulated evaluation methods is a common factor in both procurements. The conclusion this study finds is that the goals set for a procurement have consequences for the whole process, both positive and negative. en_US
dc.format.extent 38 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject Offentlig upphandling en_US
dc.subject Anbudsurval en_US
dc.subject Mål en_US
dc.subject Utvärderingsmetoder en_US
dc.title Region Skånes offentliga upphandlingar av en spårvagnsdepå: En analys av mål, anbudsurval och utvärderingsmetoder en_US
dc.title.alternative The public procurements of a tram depo by Region Skåne: An analysis of goals, bid selection and evaluation methods en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Borgström, Benedikte
dc.contributor.supervisor Nilsson, Désireé
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Transport Management
 Find Full text Files for download
Icon
Main article

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics