Språkutvecklande arbete inom Ämnesundervisning SO

DSpace Repository

Språkutvecklande arbete inom Ämnesundervisning SO

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutvecklande arbete inom Ämnesundervisning SO
Author Eltahan, Amar
Date 2019
Swedish abstract
Syftet med denna kunskapsöversikt är att genom forskning belysa arbetet kring språkutveckling inom ämnesundervisning med fokus på framförallt SO undervisningen. Kunskapsöversikten är riktad till lärarstudenter samt verksamma lärare för att väcka intresse och medvetenhet kring elevers språkutveckling inom ämnesundervisning. Frågor som kommer lyftas i kunskapsöversikten är: Kan man arbeta språkutvecklande inom SO undervisningen enligt forskare? Och kan svårigheter förekomma under språkutvecklande ämnesundervisning? För att möjliggöra svar på dessa frågor har jag besökt biblioteket, använt mig av databaser och erfarenheter ifrån tidigare kurser och kurslitteratur. Sökningarna har sedan avgränsats för att anpassas till den relevanta åldersgruppen som är grundskolans tidigare år. Detta eftersom det är mest relevant för min framtida yrkesroll. I kunskapsöversikten har även tidsomfånget av källorna avgränsats för att kunna anpassas till dagens skolor och den aktuella läroplanen. Kunskapsöversikten har slutligen påvisat att språkutvecklande arbetssätt inom ämnesundervisningen gynnar alla elever och inte bara flerspråkiga elever. Men att det kan förekomma svårigheter med arbetssättet i ämnesundervisningen som exempelvis att elever tappar intresse för ämnesundervisningen för att språkundervisningen inte är nivåanpassad. Slutligen har denna kunskapsöversikten även väckt tankar på vidare forskning som exempelvis hur skolor faktiskt arbetar språkutvecklande SO undervisningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kompetenser, Svårigheter, Språkkunskaper, Språkutveckling, SO, Ämneskunskaper, Ämnesundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/29933 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics