Läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Efendic, Dajana
dc.date.accessioned 2019-09-20T08:52:05Z
dc.date.available 2019-09-20T08:52:05Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29939
dc.description Syftet med uppsatsen är att undersöka genus så som det framställs i läroböckerna inom idrott och hälsa på gymnasieskolan. Detta är en läromedelsanalys som bygger på att analysera text och bild i läroböckerna inom idrottsämnet med kvalitativ undersökning i form av diskursanalys och problematiseras med utgångpunkt i Raewyn Connells och Rebecca Rearses (2015) genusteori. Granskningen av läroböckerna visar ett varierande resultat i jämförelse med vad tidigare forskning har visat. Det förekommer upprepade mönster om genus som har identifierats fyra olika kategoriska diskurser: kategoriseringsdiskursen, genusdiskursen, kvinnan som problemdiskurs och individdiskursen. Ett resultat visar hur en lärobok beskriver olika idrottsgrenar som förknippas med maskulinitet och femininet genom att betona fördelningen av antal medlemmar som är pojkar respektive flickor. Där pojkar framställs som maskulina och flickor framställs som feminina. Med tanke på hur lite genusforskning som finns om läroböcker är detta ett aktuellt forskningsområde som börs forskas i framtiden. Det gör att genusforskning kan bidra med ökad kunskap genom att utveckla läroböcker som är anpassade till elevernas förståelse och förutsättningar i förhållande till läro- och kursplan, GY11. en_US
dc.format.extent 47 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Genus en_US
dc.subject kön en_US
dc.subject femininitet en_US
dc.subject maskulinitet en_US
dc.subject idrott och hälsa en_US
dc.subject läromedel en_US
dc.subject läroböcker en_US
dc.title Läromedelsanalys ur ett genusperspektiv en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Londos, Mikael
dc.contributor.supervisor Jönsson, Kutte
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Ämneslärarutbildning inr. gymnasieskolan
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics