Standardisering av avtal inom offentliga godstransportupphandlingar vid kommunalt samordnad varudistribution

DSpace Repository

Standardisering av avtal inom offentliga godstransportupphandlingar vid kommunalt samordnad varudistribution

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Axelsson, Chatarina
dc.contributor.author Persson, Åsa
dc.date.accessioned 2019-09-23T06:15:12Z
dc.date.available 2019-09-23T06:15:12Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29943
dc.description Vår studie har sin utgångspunkt i avtalen som upprättas mellan kommuner och leverantörer i de projekt som kallas kommunal samordnad varudistribution. Trots att antalet kommuner som idag berörs av detta upplägg ständigt ökar, finns det ingen obligatorisk miljöprofil och ännu inga standardiserade avtalsunderlag. Detta har gjort oss frågande till om det inte finns möjlighet till detta och vilka fördelar och nackdelar det skulle innebära. Genom att granska delar av kommunernas befintliga avtal utifrån avtalstid, utvärderingsgrunder och prisindex ‒ en avgränsning som var nödvändig på grund av avtalens omfattning till antal och storlek ‒ och ställa dessa mot en analysmodell bestående av teorier inom principal-agent-teorin, transaktionskostnadsanalys och hållbarhetsperspektivet kom vi fram till att det absolut finns potential till en standardisering, men att mer forskning inom ämnet krävs. en_US
dc.description.abstract Our study is based on the agreements established between municipalities and suppliers in the projects known as Municipal coordinated distribution. Although the number of municipalities currently affected by this arrangement is constantly increasing, there is no mandatory environmental profile and not yet a standardized contractual basis. This has made us question if that would be possible and what advantages and disadvantages such arrangement would entail. By examining parts of the municipalities' existing agreements by contract period, evaluation grounds and price index – a delimitation necessary due to the scope of the agreements in number and size – and setting these against an analysis model consisting of theories within the principal-agent-theory, transaction-cost-analysis and the sustainability perspective, we concluded that there is absolutely potential for a standardization, but that more research within the subject is required. en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject avtalstid en_US
dc.subject offentlig upphandling en_US
dc.subject standardisering en_US
dc.subject kommunal samordnad varudistribution en_US
dc.subject transaction cost en_US
dc.subject sustainability en_US
dc.subject hållbarhet en_US
dc.subject public procurement en_US
dc.title Standardisering av avtal inom offentliga godstransportupphandlingar vid kommunalt samordnad varudistribution en_US
dc.title.alternative Standardization of contracts in public transport procurements at municipal coordinated distribution of goods en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Nilsson, Désirée
dc.contributor.supervisor Carlsson, Carl-Magnus
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Transport Management
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics