Den filmiska reklamen

DSpace Repository

Den filmiska reklamen

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ekqvist, Robin
dc.date.accessioned 2019-09-23T08:22:42Z
dc.date.available 2019-09-23T08:22:42Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29946
dc.description Denna studie undersöker effekterna av karaktärsutveckling i reklamfilm. Syftet är att utveckla kunskapen i hur reklamfilm kan använda karaktärsutveckling med stöd av storytelling för att stärka varumärkesidentitet. Fokus ligger på FlygBRA och undersöker hur, genom prototypskapande karaktärer i deras reklamfilm kan utvecklas med deras koncept om social hållbarhet. För att hitta detta har kvalitativ intervju med en fokusgrupp använts för att skapa kunskapsgrunden för konstruktionen av en vidareutvecklad prototyp av den befintliga reklamfilmen. Det har funnits att relaterbarhet, att hålla antalet karaktärer nere samt att fokusera på den konsumentbaserade storytellingen är viktiga aspekter för att stärka varumärkesidentiteten. Denna kunskap hjälpte till att forma prototypen som anses vara det huvudsakliga resultatet i denna uppsats. Slutsatser visar att användandet av relaterbara och identifierbara karaktärer som utvecklas i symbios med varumärket och narrativ transport stärker varumärkets identitet. Dessa används tillsammans för att skapa en relaterbar och familjär karaktärsutveckling som tillåter karaktärerna att träffas i sociala sammanhang med hjälp av FlygBRA. en_US
dc.description.abstract This study investigates the effects of character development in commercial films. The aim is to extend the knowledge in how commercial films can use character development with support by storytelling to strengthen the brand identity. Focus lies on the company FlygBRA and researches, through prototyping how characters in their commercials can be further developed with the concept of social sustainability that the company works with. To find this the study has used qualitative interview with a focus group to make up the base of knowledge to construct a further developed prototype of the existing commercial film. It has been found that being able to relate to the characters, keeping the amount of characters down and focusing on the consumer based storytelling is important aspects for developing the brands identity. This knowledge helped form the prototype which is considered the main result in this paper. Conclusions show that the usage of relatable and identifiable characters that evolves in symbiosis with the brand and narrative transport strengthens the brands identity. These are used together to create a relatable and familiar character development that allow the characters to meet in social contexts with the help from FlygBRA. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Karaktärsutveckling en_US
dc.subject Storytelling en_US
dc.subject Social hållbarhet en_US
dc.subject Flyg BRA en_US
dc.subject Reklamfilm en_US
dc.title Den filmiska reklamen en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Salo, Johan
dc.contributor.supervisor Sjöberg, Jens
mahlocal.xprt.program Medieproduktion och processdesign
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics