I’m here: en crowdsourcing applikationsprototyp för att hjälpa äldre

DSpace Repository

I’m here: en crowdsourcing applikationsprototyp för att hjälpa äldre

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Fadhl, Hareer
dc.date.accessioned 2019-09-23T09:53:14Z
dc.date.available 2019-09-23T09:53:14Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29953
dc.description I ett ständigt åldrande samhälle har Sveriges kommuner ideligen utvecklat äldreomsorgen genom välfärdsteknologin, och i synnerhet inom IKT. Denna studie handlar om hur man designar en mockup prototyp till en applikation som riktar sig till att hjälpa äldre människor. Tanken med applikationen "I’m here" är att vara ett digitalt verktyg inom den svenska äldreomsorgen: hemtjänsten - där äldre personer kan använda den för att annonsera/fråga om hjälp. Genom en process av crowdsourcing kan registrerade arbetstagare svara på förfrågningarna och hitta den äldre personen genom sin position på kartan. Genom ett Design Science- tillvägagångssätt gjordes en första mockup prototyp enligt teorin om Pervasive Information Architecture, och evaluerades av 18 äldre deltagare mellan 68-86 år. Deltagarnas design-önskemål implementerades i den andra mockup prototypen. Resultaten av evalueringen kan anses som grundläggande och allmän fast de är kontextuella och hör till en mockup prototyp av en specifik applikation, kan den producerade kunskapen betraktas som grundläggande och allmän. Denna studie bidrar också med idén om en potentiell applikation "I’m here". Ytterligare forskning är nödvändig för att genomföra större studier om design för äldre personer. Detta skulle också bidra till en fullständig utveckling av applikationen "I’m here". en_US
dc.description.abstract In an ever aging society, Sweden’s municipalities have steadily developed elderly health care through welfare technologies, and within ICT in particular. This study is about how to design a mockup prototype to a mobile application that is targeted towards helping elderly people. The idea of the application ‘I’m here’ is to be a digital tool within the Swedish elderly care ‘hemtjänsten’, where elderly persons are able to use it to announce a request for help. Through a process of crowdsourcing, registered workers are able to answer the requests and find the elderly person by his/her position on the map. Through a Design Science approach, an initial mockup prototype was made according to the theory of Pervasive Information Architecture, and was evaluated by 18 elderly participants between the ages of 68-86. Their design evaluations were considered and implemented in a second mockup prototype. The results are contextual and belong to a mockup prototype of a specific application, the produced knowledge can be considered foundational and general. This study also contributes to the idea of a potential application ‘I’m here’. Further research is need to conduct larger studies on design for elderly persons. Also, this would contribute to the full development of the application ‘I’m here’. en_US
dc.format.extent 28 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject Apputveckling, Mockup prototype, Design Science, Crowdsourcing en_US
dc.title I’m here: en crowdsourcing applikationsprototyp för att hjälpa äldre en_US
dc.title.alternative En studie om generella designprinciper för utveckling av applikationen I’m here. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dc.contributor.examiner Svedberg, Gion Koch
dc.contributor.supervisor Paraschakis, Dimitris
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.program Informationsarkitekt
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics