Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män

DSpace Repository

Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mannen i reklamen. En undersökning kring den manliga kroppen i reklam med fokus på representationen av plus size män
Author Svensson, Lina
Date 2019
English abstract
In this essay I look more closely at how Dressmann chose to represent plus size men and explain how the male body emerges from norms around the male body, to later put that in contrasts with my material. Dressmann is a clothing company that is good at including plus size men in their advertisements. Through a visual analysis that I deepened with a discourse analysis I come to the conclusion that the male body is represented on the basis of prevailing norms, but that Dressmann also shows a nuanced and more realistic picture of the male body that violates how Dressmann previously represented the body. In conclusion, I discuss how Dressmann in the future can show the way for how the plus size body is shown and that we need to look at how bodies actually look, that they all look different from one to another, and create fair representations around the body.
Swedish abstract
I den här uppsatsen tittar jag närmre på hur Dressmann valt att representera plus size män och redogör för hur den manliga kroppen träder fram utifrån normer kring den manliga kroppen och sätter det i kontrast mot mitt material. Dressmann är ett klädföretag som är duktiga på att inkludera plus size män i sina reklamer. Genom en visuell analys som fördjupas med diskursanalys kommer jag fram till att den manliga kroppen både representeras utifrån rådande normer, men att Dressmann också visar en nyanserad och mer realistisk bild av den manliga kroppen som bryter mot hur Dressmann tidigare representerat kroppen. Avslutningsvis diskuterar jag hur Dressmann i framtiden kan visa vägen för hur plus size kroppen visas och att vi måste se till hur alla kroppar ser olika ut och att ingen är den andra lik, och skapa rättvisa representationer kring kroppen.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject maskulinitet
stereotyper
representation
plus size
genus
Dressmann
modeindustrin
klädindustrin
kroppen
Handle http://hdl.handle.net/2043/29973 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics