Bindningsstyrka mellan titan, adhesiva cementsystem och polymera material

DSpace Repository

Bindningsstyrka mellan titan, adhesiva cementsystem och polymera material

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bindningsstyrka mellan titan, adhesiva cementsystem och polymera material
Author Håkansson, Aleksandra
Date 2019
Swedish abstract
Syftet Syftet med studien är att utvärdera bindningsstyrkan mellan olika adhesiva cementsystem och titan som används inom implantat, mer specifikt ytan på titanbas och olika polymerbaserade material för protetiska konstruktioner. Material/ Metod Totalt framställdes 104 stycken cylindriska titanbasar om delades in i åtta grupper med 13 provkroppar i varje grupp. 52 stycken MFH-cylindrar framställdes genom 3D-printning och 52 stycken Telio CAD-cylindrarfrästes fram. Dem adhesiva cementen som användes var G-Cem LinkAce, Multilink Hybdrid Abutment, Rely X Ultimate och Panavia V5. Titanbasarna sandblästrades med 50m Al2O3 och behandlades enligt fabrikantens rekommendationer för respektive cement. Telio CAD och MFH ytbehandlades enligt fabrikantens anvisningar. Efter cementering förvarades varje grupp i destillerat vatten i ett dygn innan de termocyklades 5000 cykler. kjuvkraftstest utfördes med belastningshastighet 0,5mm/min. Data bearbetades med one-way Anova och Tukey’s test, signifikansnivå α=0.05. Resultat En statistisk signifikant skillnad i jämförelse med övriga grupper på bindningsstyrkan kunde påvisas för grupperna Telio cementerad med Panavia V5 (T-V5-Te) och Telio cementerad med GCEM-LinkAce (T-GC-Te), som hade bindningsstyrka 0,06 respektive 0,08 MPa (P< 0,05). Inom Telio CAD-grupperna visade Rely X Ultimate ha högst bindningsstyrka och liknande resultat visade MFH-grupperna där Rely X Ultimate visade högst värde i skjuvkraftstestet. Slutsats Utifrån studiens resultat och med avseende för eventuella begränsningar kan man dra följande slutsatser: • Oavsett vilken polymer och vilken förbehandling av cementeringsytorna, ger Rely X Ultimate den högsta bindningsstyrkan. • Telio CAD utan någon förbehandling mer än SR Connect ger inte någon tillräcklig bindning och därmed bör en råyta skapas på Telio CADs och MFHs cementeringsytor för att uppnå en högre bindningsstyrka mellan adhesiva cementsystem och titanbas.
Publisher Malmö universitet/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/29979 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics