Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer?

DSpace Repository

Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olsson, Sophia
dc.date.accessioned 2019-09-24T14:00:55Z
dc.date.available 2019-09-24T14:00:55Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/29999
dc.description Miljön på förskolan är förknippat med barnens upplevda trygghet och förmåga till att utvecklas. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är det förskollärarnas uppgift att se varje barn som en unik individ och att ta tillvara på det individuella barnets medbestämmande och ta hänsyn till barnens egna tankar och idéer vid planeringen och utformningen av verksamhetens miljö. Tidigare forskning har även visat på att om barnen på förskolan får vara delaktiga och få inflytande i hur inomhusmiljöerna på förskolan skapas och utformas, bidrar detta till att barnen känner tillfredställelse vilket samtidigt bidrar till deras individuella utveckling. Därför är det väsentligt att undersöka om och hur förskollärarna på två olika förskolor gör för att göra barnen delaktiga och hur förskollärarna arbetar vid skapandet av nya inomhusmiljöer. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur förskollärarna involverar och gör barnen på förskolan delaktiga i skapandet av inomhusmiljöer. Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats har varit begrepp som innefattar barnens delaktighet och inflytande samt att se barnen som unika med egna tankar och idéer. Metoden som användes var kvalitativ och genomfördes som en intervjustudie där fyra stycken förskollärare som är verksamma på två olika förskolor intervjuades. Resultatet visade att förskollärarna aktivt arbetade med att göra barnen delaktiga i skapandet av inomhusmiljöerna. De tog tillvara på barnens åsikter och tankar och försökte göra miljön så individanpassad som möjligt för att främja barnens egen utveckling. Det framkom att förskollärarna använde olika inspirationskällor såsom litteratur, kurser, sociala medier men även tog hjälp av andra kollegor. Dock framkom det att vissa miljöer var svåranpassade relaterade till arbetsplatsens utformning. en_US
dc.format.extent 33 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Barn, delaktighet, förskollärare, förskola, inomhusmiljö, skapande en_US
dc.title Hur gör förskollärare för att ge barn inflytande över skapandet av olika inomhusmiljöer? en_US
dc.title.alternative How do preschool teachers give children influence over the creation of different indoor environments? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Nilsson Mohammadi, Robert
dc.contributor.supervisor Lundell, Erika
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics