Vi får bli inne idag! Fem förskollärares berättelser om att arbeta med undervisningsstunder i utemiljö

DSpace Repository

Vi får bli inne idag! Fem förskollärares berättelser om att arbeta med undervisningsstunder i utemiljö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Morina, Edona
dc.date.accessioned 2019-09-24T14:03:39Z
dc.date.available 2019-09-24T14:03:39Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30000
dc.description Denna studie utforskar förskollärares berättelser om att arbeta med planerade och spontana undervisningsstunder i utemiljön i svenska förskolor. Syftet är att utforska mål och ideal om att vistas i utemiljön och de hinder som uppstår i förskolans organisatoriska förutsättningar som kan påverka möjligheterna. I den kvalitativa studien intervjuades fem förskollärare på två förskolor och narrativ ansats användes för att tolka deras berättelser om ideal och förutsättningar om planerade och spontana undervisningsstunder i utemiljöer. Förutom narrativ ansats används även begreppen hälsa och kroppsliga förmågor. I varje tema i analysen har citat använts från förskollärarnas berättelser som uttrycker tankar och erfarenheter om planerade undervisningsstunder i utemiljön. De ideal om undervisningsstunder i utemiljöer som framkommer i berättelserna från förskollärarna visar att utevistelsen har en stor betydelse för hälsan. De motoriska förmågorna hos barnen utvecklas vid utevistelse samt att färre sjukdomar uppkommer. Dessutom framkommer att ljudnivån är ett mindre problem i utemiljöer. Men trots dessa ideal förhindras planerade undervisningsstunder utomhus regelbundet i vissa förskolor på grund av ekonomiska förutsättningar. en_US
dc.format.extent 45 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject Förskollärare, spontana undervisningsstunder, planerade undervisningsstunder, utemiljön en_US
dc.title Vi får bli inne idag! Fem förskollärares berättelser om att arbeta med undervisningsstunder i utemiljö en_US
dc.title.alternative We get to stay inside today ! The Stories of five preschool teachers talking about how it is to work in a outdoor inviroment en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Wiszmeg, Andrea
dc.contributor.supervisor Safrankova, Camilla
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Förskollärarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics