Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur

DSpace Repository

Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem där? En intersektionell analys av identifikationsmöjligheter i barnlitteratur
Author Runeke Svensson, Catrin ; Åkesson, Emmy
Date 2019
English abstract
In preschool, the presented literature is a significant part of children's everyday life. Often they have the opportunity to control their reading depending on the book that interests them. However, on many occasions during the day, the books that are presented to them are often the educator's choice. Our purpose is to investigate which books educators show and explore whether they have versatility in the way they present characters and their approach to each other. The method we have chosen to collect our empirical data is qualitative, the next step we had to take was to then analyze the material using theories on intersectionality. The result we generated with this essay is that books chosen by educators at the preschool have a well represented diversity regarding opportunity to identify in situations the intended reader. In conclusion, we analyzed the collected empirical material with the purpose of view books from an intersectional perspective, focusing on the home as a physical and social construction. Our conclusions can be used to evaluate literature that educators choose to present to the children and act as a tool for mapping intersectionality and its influence on the content of the book and the intended reader.
Swedish abstract
I förskolan är litteratur en stor del av barns vardag och de har ofta möjlighet att själva styra sin läsning beroende på vilken bok som tilltalar dem. Vid många tillfällen under en dag sker dock också läsning av böcker som pedagogerna väljer ut. Vårt syfte är att undersöka de böcker pedagoger förevisar för att utforska huruvida de har en mångsidighet i framställningen av karaktärer och deras förhållningssätt till varandra. Studien är kvalitativ med intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt för att analysera text och bilder i de utvalda böckerna. Våra slutsatser har vi kommit fram till genom att med ett intersektionellt perspektiv analysera hur sociala kategorier skapar möjlighet för identifikation. Med dessa slutsatser kan vi utvärdera valda delar av den litteratur som pedagoger presenterar för barnen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject identifikation
identitet
förskola
hem
intersektionalitet
kön
klass
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/30001 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics