Matematik på fritidshem - En studie om hur elever förknippar matematik med aktiviteter på fritidshem

DSpace Repository

Matematik på fritidshem - En studie om hur elever förknippar matematik med aktiviteter på fritidshem

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik på fritidshem - En studie om hur elever förknippar matematik med aktiviteter på fritidshem
Author Jelacic, Azra
Date 2019
Swedish abstract
Abstract För många barn är skolmatematik abstrakt och de har svårt att se någon koppling mellan skolmatematiken och verkligheten trots att de dagligen använder matematik, inte mist i aktiviteter i fritidshem, hävdar A-L Lindekvist (2014). Vidare påpekar Lindekvist (2014) att i fritidshemmets verksamhet finns det oändliga möjligheter att konkretisera och synliggöra matematiken omkring oss. Enligt Lgr 11 (Läroplanen för förskoleklassen, skola och fritidshem Lgr 11, s 24) ska undervisningen i fritidshemmet ge eleverna möjlighet att använda matematik för att beskriva omvärlden och lösa vardagliga problem. Om vi på fritidshemmen ska bemöta elever på den kunskapsnivå de befinner sig på behöver vi veta hur de förknippar matematik till aktiviteter på fritidshem. Studiens syfte är att undersöka om elever kopplar matematik till aktiviteter i fritidshem. Har elevernas koppling mellan matematik och aktiviteter i fritidshem någon koppling till elevernas inställning till ämnet matematik. Studien genomförs på en fritidsavdelning bestående av 50 elever i årskurs två. Studien har genomförts i två delar. Den metod som användes först är en enkätundersökning och den andra metoden är observation. Resultatet visar att 90 % av elever kopplar matematik till fritidsaktiviteter. Resultatet visar även att om en aktivitet är populär betyder det inte att eleverna kopplar den till matematik. Svaren visar dessutom att elever förknippar matematik mer med de aktiviteterna i vilka de använder begrepp som kan kopplas till skolmatematik och konkret material som t.ex. tärningar, spelplan och pengar. Elevernas positiva inställning till matematik påverkar positivt koppling mellan matematik och aktiviteter på fritidshemmet. Nyckelord: Matematik, aktiviteter, fritidshem, elevers perspektiv
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Matematik, aktiviteter, fritidshem, elevers perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/30005 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics