Vad är konsekvenserna av samlastning och hur uppfattas det av slutanvändare

DSpace Repository

Vad är konsekvenserna av samlastning och hur uppfattas det av slutanvändare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad är konsekvenserna av samlastning och hur uppfattas det av slutanvändare
Author Hultgren, Julian ; Frennessen, Max
Date 2019
English abstract
The transport sector is one of the sectors that accounts for a large proportion of emissions. The transport sector accounts for about one third of Sweden's greenhouse gas emissions. To reduce this figure, several municipal and private initiatives have been started. One of them is the company in question with which this work has been written. The main purpose of our work was to produce actual data in the form of a simulation in order to prove that this private initiative was actually a greener alternative, and to be able to convey this in a good and methodical way for the user via a prototype. The simulation is done on older data from the company on actual transports. The prototype is an interactive tool for the user to see what effects their intended actions can bring. With this prototype, can users now be more willing to use the service? And are they prepared to pay more when they see what effects it would give? This was tested in the form of a user survey. This meant that the user was first asked about why they would like to use this form of service and what sums they were prepared to pay for a specific transport. Then they sat down and tested the prototype and entered various transports and goods to transport then saw what effects they had. Then they were asked what they thought of the prototype and the information they received, and what motivations they had to use the service or similar services. Lastly they were asked what amounts they were prepared to pay for this form of service. What the results show is that the simulation resulted in the collective transportation of goods being considerably much better with respect to Co2 emissions, than if it were to be transported by itself. In addition to this, the prototype in collaboration with the user survey showed that end users liked the design of the prototype and that the message that was conveyed, ie which reduced Co2 emissions could be done. This ended with the users' motivations for using this or similar services were similar to before, but this turn Co2 jumped up to one of the leading reasons, even when it wasn't a motivation at all before when they stated before they tested the prototype. As well as they were now willing to pay up to 21% higher amount for these types of services, justifying that it would be good for the environment.
Swedish abstract
Transportsektorn är en av de sektorer som står för en stor andel utsläpp. Transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att minska denna siffra har flera kommunala samt privata initiativ startats. Ett av dem är företaget i fråga som detta arbete är gjort tillsammans med. Huvudsyftet med vårt arbete var att ta fram faktisk data i form av en simulering för att kunna styrka att detta privata initiativ faktiskt var ett grönare alternativ samt att kunna förmedla detta på ett bra och metodiskt sätt för användaren via en prototyp. Simuleringen gjordes på äldre data från företaget på faktiskt körda transporter. Prototypen är ett interaktivt verktyg för användaren för att se vilka effekter deras tänkta agerande kan åstadkomma. Kan man nu med denna prototyp få användare att bli mer villiga att använda sig utav tjänsten? Och är de beredda att betala mer när de ser vilka effekter det skulle ge? Detta undersöktes i form utav en användarundersökning. Vad simuleringen visade var att samlastning av gods är avsevärt mycket bättre gällande Co2-utsläpp, än att transportera godset själv. Utöver detta visade prototypen i samarbete med användarundersökningen att slutanvändare tyckte om utformningen utav prototypen samt att budskapet förmedlades, dvs vilka minskade Co2 utsläpp som kunde göras. Våra resultat visar på att budskapet om Co2:s påverkan hade tagit emot av användarna. Samt att de var villiga att betala 21% högre belopp för dessa typer av tjänster, med motivering att det skulle vara bra för miljön.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Co2 Emissions
Simulation
Prototype
Survey
Freight Transport
Reduce Co2
Handle http://hdl.handle.net/2043/30014 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics