"Symboler i en ordlös serienovell. Eric Drookers "Home" utifrån ett semiotiskt perspektiv

DSpace Repository

"Symboler i en ordlös serienovell. Eric Drookers "Home" utifrån ett semiotiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Symboler i en ordlös serienovell. Eric Drookers "Home" utifrån ett semiotiskt perspektiv
Author Lövgren, Stella
Date 2019
English abstract
The essay investigates the wordless graphic short story Home by Eric Drooker, a comic on 42 pages where Drooker uses specific visual means to communicate. The purpose of the thesis is to investigate how a narrative can be formulated with imagery where different symbols are included. The use and frequency of symbols are documented by a content analysis and a semiotic perspective. The result shows that the symbols Drooker uses are gestures, word pictures, numbers, punctuation marks, notes, emanata, graphic as well as iconic symbols, panels, frames and page layout. The report is aimed at researchers, students and professionals, and at those who are interested in comics, graphic design, layout and visual language.
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. Med hjälp av en innehållsanalys utifrån en semiotisk metod kartläggs användandet och frekvensen av symboler. Resultatet visar att symbolerna Drooker använder är gester, ordbilder, siffror, skiljetecken, noter, emanata, grafiska och ikoniska symboler, paneler, ramar och sidlayout. Rapporten vänder sig till forskare, studenter och yrkesutövare samt till intresserade av tecknade serier, grafisk design, layout och bildspråk.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject comics
semiotics
wordless
novel
Handle http://hdl.handle.net/2043/30053 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics