Konceptutveckling av prototyp för kameratillbehör

DSpace Repository

Konceptutveckling av prototyp för kameratillbehör

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Konceptutveckling av prototyp för kameratillbehör
Author Karlsson, Philip ; Hansson, Anton
Date 2019
English abstract
With an increased demand on the market for surveillance cameras, there is a increased demand at the same time for different mounting possibilities. In other countries, outside of Sweden, the usage of cameras has been applied to record the road from inside of the vehicle, this is now presented in Sweden. Said camera is usually installed on the dashboard or windshield and is called a dashcam. This is a new market within Sweden and involves traffic surveillance by vehicle. This thesis is performed at Malmö University in collaboration with Axis Communications AB. The purpose of this thesis is to develop a solid mounting of a camera on the inside of a windshield of a vehicle to work as a dashcam, by using different processes of product development and other methods. The goal is to develop a prototype to be used as a basis for future developments. The concept chosen in this project focus on the total solution for being able to record from the inside of the vehicle with an acceptable recording quality. This resulted in a prototype which is mounted on the inside of the vehicle against the windshield with a funnel solution to minimize the reflections from unwanted light to achieve a good recording quality. By delimitations of the project a broader total solution could be developed. The purpose and goal for this project is considered fulfilled. As most requirements according to the desired customer needs is fulfilled and the prototype is adapted to the most desired functions. The thesis has also focused on commenting subjects worth investigating in future development.
Swedish abstract
Med en ökad efterfrågan av övervakningskameror på marknaden ökar samtidigt efterfrågan för olika monteringsmöjligheter. I andra länder, utanför Sverige, används kameror för att filma vägen inifrån fordonen, vilket nu håller på att introduceras i Sverige. En sådan kamera sitter exempelvis på instrumentbrädan eller på vindrutan och kallas dashcam. Detta är en ny marknad inom Sverige och omfattar trafikövervakning via fordon. Detta examensarbete utförs på Malmö universitet i samarbete med Axis Communications AB. Syftet med detta examensarbete är att utforma en fast montering av en kamera på insidan av vindrutan i fordon för att fungera som en dashcam, genom att använda olika processer av produktutveckling och andra metoder. Målet är att utveckla en prototyp som ska fungera som ett underlag för framtida utveckling. Konceptet som valdes i detta projekt fokuserar på en helhetslösning för att kunna filma ut ur fordon med acceptabel bildkvalité. Detta resulterade i en prototyp som monteras på insidan av ett fordon mot vindrutan med en trattlösning för att minimera reflektioner från oönskat ljus för att åstadkomma en bra bild. Genom avgränsningar i projektet har en bredare helhetslösning utvecklats. Syftet och målet för projektet anses vara uppfyllda då de flesta krav enligt önskade kundbehov har blivit uppfyllda och prototypen är anpassad för de flest önskvärda funktioner. Arbetet har fokuserat på att kommentera punkter värt att undersöka för framtida utveckling.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dashcam
Dashcamera
Produktutveckling
Camera
Kamera
Konceptutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/30101 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics