Förbättring av testfixtur för tätningar

DSpace Repository

Förbättring av testfixtur för tätningar

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förbättring av testfixtur för tätningar
Author Delic, Rijad
Date 2019
English abstract
This degree project has been carried out at Huhnseal in Landskrona during spring semester 2018. The mission was to improve an existing test fixture that is used by the company to evaluate their products sealing ability and to see if there is any leakage when the object is subjected to water pressure. The project was initiated with an analysis of the existing test fixture, identifying several shortcomings. The flaws were of ergonomic nature. Therefore, great emphasis has been placed on the development of ergonomics for the new test fixture, as its heavy components are handled regularly with repeated motion. In order to find a solution to the problem, a zero-state analysis was made, where similar problems and solutions were sought. The project resulted in an improved test fixture for the operator. The test fixture was found to be more efficient and safer. Manufacturing and testing of the test fixture will be done by the contractor, Huhnseal AB.
Swedish abstract
Detta examensarbete har utförts på företaget Huhnseal i Landskrona under vårterminen 2018. Uppdraget har gått ut på att förbättra en existerande testutrustning som används för att utvärdera tätningars förmåga att hålla tätt när de utsätts för vattentryck. Projektet påbörjades med en analys av den befintliga testfixturen, där man insåg flera brister. De flesta bristerna var av ergonomisk karaktär. Därför har stor vikt lagts på utveckling av den nya textfixturens ergonomi, då tunga komponenter hanteras regelbundet med upprepad rörelse. Till hjälp gjordes en nulägeanalys där liknande problem och lösningar eftersöktes. Projektet resulterade i en förbättrad testfixtur som är bra ur ergonomisk synvinkel, då inga tunga arbeten förekommer. Montering och demontering av tätningar utförs snabbare än tidigare tack vare förenklad konstruktion, då allt arbete utförs i lämplig position för testoperatören. Tillverkning och provning av testfixturen kommer att utföras av uppdragsgivare, Huhnseal AB.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30103 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics