Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem

DSpace Repository

Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Lundqvist, Helena
dc.date.accessioned 2019-10-03T08:09:17Z
dc.date.available 2019-10-03T08:09:17Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30110
dc.description Syftet med mitt examensarbete är att utveckla elevers förmåga att tolka och föra fördjupade samtal kring föreställningen om innehållet i en skönlitterär bok. Jag vill skapa förutsättningar för elever i årskurs fem att röra sig mellan olika föreställningsvärldar. Mitt arbete tar avstamp i Judith A. Langers (2017) teorier om byggandet av föreställningsvärldar. Arbetets föreställningsvärldar kretsar kring den värld som eleverna bygger när de lyssnar till lärares högläsning av Patties bok, skriven av Jill Paton Walsh. Den skönlitterära boken har fungerat som utgångspunkt under utvecklingsarbetet. Efter avslutad högläsning fick eleverna pröva att gå ur den föreställningsvärld de skapat sig för att ta med sig sin tidigare erfarenhet och kunskap av att gå i skolan för att bygga Framtidens skola i den nya föreställningsvärlden på planeten Glans. Resultatet av mitt examensarbete visar att flertalet av eleverna lyckats med att bygga litterära föreställningsvärldar. Två av eleverna, en med NPF- diagnos och en elev med diagnostiserad dyslexi visade på förmågor av att leva sig in samt föra reflekterande samtal under detta utvecklingsarbete som de inte visat på tidigare. Jag kommer i min fortsatta yrkesutövning sträva efter att det i mina lektionsplaneringar finns ett innehåll av en sammanhängande kunskapskontext. Mina elever kommer få möta fler gemensamma texter både för att utforma en läsargemenskap men också texter som ger dem möjlighet att röra sig mellan olika föreställningsvärldar. en_US
dc.format.extent 52 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle sv_SE
dc.subject tolkning av text en_US
dc.subject skönlitteratur en_US
dc.subject litterära föreställningsvärldar en_US
dc.subject högläsning en_US
dc.title Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem en_US
dc.title.alternative Envision literature - a development project in year five en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
dc.contributor.examiner Elmfeldt, Johan
dc.contributor.supervisor Nilsson, Jan
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Svenska i ett mångkulturellt samhälle
mahlocal.xprt.programDiscontinued yes
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics