Att leda och lyckas med ett utvecklingsarbete som specialpedagog

DSpace Repository

Att leda och lyckas med ett utvecklingsarbete som specialpedagog

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leda och lyckas med ett utvecklingsarbete som specialpedagog
Author Bekir, Ayla
Date 2019
English abstract
The purpose of the study is to investigate what happens in a workplace when a development work starts. What are the factors to succeed in a development work and what obstacles can arise? Qualitative interviews were conducted by some selected teachers, who have long experience of working in the school world and those who run the development project. Their views and experiences during the implementation of the development work together with theory and previous research resulted in the results / analysis part and shows a great lack of staff understanding and meaning with the development work. This was very much in line with the principal's attitude and leadership, showing the thumbs up but then letting project managers control it themselves without any follow-up during the work. The analysis also shows a disappointment from project managers as they do not receive the right support from management. As a special education teacher, you have a great opportunity to change the school and work preventively, but it is important to have knowledge of how to implement and succeed with a development work and the right tools and support from management are a crucial part of succeeding with school development from a special educational aspect.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vad som händer på en arbetsplats när ett utvecklingsarbete sätter igång. Vilka är faktorerna för att lyckas med ett utvecklingsarbete och vilka hinder kan uppstå? Kvalitativa intervjuer gjordes av några utvalda lärarna, som har lång erfarenhet av att arbeta i skolvärlden och de som drev utvecklingsprojektet. Deras synpunkter och upplevelser under implementeringen av utvecklingsarbetet tillsammans med teori och tidigare forskning resulterade i resultat/analysdelen och visar en stor brist i personalens förståelse och mening med utvecklingsarbetet. Detta föll mycket på rektors förhållningssätt och ledarskap där man visar tummen upp men sedan låter projektansvariga styra upp det själva utan några uppföljningar under arbetets gång. Analysen visar också en besvikelse från projektansvariga då det inte få rätt stöd från ledningen. Som specialpedagog har man en stor möjlighete att förändra skolan och arbeta förebyggande men det är viktigt att ha kunskaper om hur man implementerar och lyckas med ett utvecklingsarbete och rätta verktyg och stöd från ledning är ett avgörande moment i att lyckas med skolutveckling från en specialpedagogisk aspekt.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Skolutveckling
specialpedagogik
utvecklingsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/30117 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics