Samverkanssamhället - En kvalitativ studie om styrning av samverkan i miljöpolitiska nationella strategier

DSpace Repository

Samverkanssamhället - En kvalitativ studie om styrning av samverkan i miljöpolitiska nationella strategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samverkanssamhället - En kvalitativ studie om styrning av samverkan i miljöpolitiska nationella strategier
Author Enholm Johnzon, Lisa
Date 2019
Swedish abstract
Det har skett en ökning av politiska krav på att samhällets olika aktörer ska samverka med varandra. Samverkan som arbetsform ses oftare som lösning på komplexa problem som aktörer inte skulle klara av att lösa ensamma, klimatförändringar är ett sådant problem. Uppsatsen undersöker hur den svenska regeringen styr förvaltningen att samverka i två miljöpolitiska nationella strategier. Undersökningen har gjorts genom att titta på styrning av samverkan utifrån ett analysschema som består av en sammanställning av regeringens klassiska hårda och mjuka styrmetoder. Resultatet för uppsatsen visar att regeringen styr samverkan genom både genom mjuka informativa styrmetoder, men även genom hårda styrmetoder såsom positionering. Slutligen föreslås styrning av samverkan som en egen styrmetod där regeringen styr samverkan när den vill avsäga sig ansvar, och styr istället horisontellt ansvar via samverkan.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/30127 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics