Kooperativt lärande och matematik – aktionsforskning i en högstadieklass

DSpace Repository

Kooperativt lärande och matematik – aktionsforskning i en högstadieklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kooperativt lärande och matematik – aktionsforskning i en högstadieklass
Author Bolin, Charlotte
Date 2019
Swedish abstract
I denna uppsats undersöks om motivationen att arbeta på matematiklektionerna kan ökas genom kooperativt lärande. Undersökningen har genomförts med hjälp av aktionsforskning i en niondeklass under höstterminen 2018. Resultatet av undersökningen visar att de kooperativa metoderna upplevdes som positiva både för elevernas lärande och för klassens sociala situation. Formen på övningar som Speed dating och Bygg en triangel verkade inkluderande för osäkra elever, samtidigt som det matematiska innehållet i övningarna var utmanande för samtliga. Under försöksperioden gjordes det observationer i klassen och efter försöksperioden användes enkäter och intervjuer för utvärdering. Resultaten diskuteras i ljuset av bland annat Self determination theory. Uppsatsens slutsats är att elevernas motivation har ökat genom att kooperativa metoder använts under matematiklektionerna.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Aktionsforskning
Högstadiet
Inkludering
Kooperativt lärande
Matematik
Motivation
Speed dating
Self determination theory
Action research
Cooperative learning
Inclusion
Mathematics
Secondary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/30157 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics