Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne

DSpace Repository

Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Håkansson, Peter Gladoic
dc.date.accessioned 2019-10-09T11:51:27Z
dc.date.available 2019-10-09T11:51:27Z
dc.date.issued 2019 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/30167
dc.description Nyanlända barn och ungdomar står inför en mängd utmaningar i sitt nya hemland och tillgången till socialt kapital är en av dem, inte minst då tillgången till socialt kapital visat sig få allt större betydelse för t.ex. möjligheten att få arbete eller bostad. Socialt kapital har även visat sig ha ett samband med individens hälsa. Syftet med denna studie är att undersöka socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar. Studien bygger på data som samlades in med hjälp av en enkät via kommunerna i Skåne våren och sensommaren 2018 (MILSA-enkäten). Som referensgrupp till studiegruppen ”nyanlända” användes Region Skånes Folkhälsoenkät till barn och ungdomar som samlades in 2016. Genom att dela upp detta urval i ”svenskfödda” och ”utrikesfödda” får vi två relevanta grupper att mäta MILSA-enkätens resultat mot. Resultaten från studien visar att nyanlända barn och ungdomar har lägre tillit till människor i allmänhet (generell tillit) och färre nära vänner (anknytande socialt kapital). Nyanlända barn och ungdomar har även lägre hälsa, men när hänsyn tas till skillnader i socialt kapital, försvinner skillnaderna. en_US
dc.format.extent 23 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Länsstyrelsen Skåne en_US
dc.subject socialt kapital en_US
dc.subject hälsa en_US
dc.subject nyanlända barn och ungdomar en_US
dc.subject tillit en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i Skåne en_US
dc.type Article, other scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US)
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication MILSA Working Paper Series;2019:2
dc.description.authorversion No en_US
dcterms.identifier.OAurl http://partnerskapskane.se/Filnerladdning/43/Socialt+kapital+bland+nyanl%C3%A4nda+barn+och+ungdomar+i+Sk%C3%A5ne.pdf en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics