Sexualbrott på sociala medier

DSpace Repository

Sexualbrott på sociala medier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sexualbrott på sociala medier
Author Borg, Amanda
Date 2019
English abstract
Of the Swedish internet users, 83 percent use social media and 63 percent of them use social media daily. The new technology have created a platform for sexual offenses. The laws do not include sexual offenses via social media. The study shows that lack of knowledge and behaviour among internet users are two major problems. There are no statistics on the most common sexual offenses on social media, but according to the interviewees, sexually abusive sex crime is the most common sexual crime that occurs on social media. The problem of sexual offenses on social media should be seen as a problem of human rights and should be dealt with on a deeper level. Responsibility lies with more individuals than the police and more knowledge is needed in the area to be able to educate all respective who have a connection to the internet. Further research on methods for counteracting sexual offenses on social media can lead to aids for those organizations who can make change.
Swedish abstract
Av de svenska internetanvändarna använder 83 procent sociala medier och 63 procent av dessa använder sociala medier dagligen. Tekniken i dagens samhälle har skapat en plattform för sexualbrott. Lagarna idag inkluderar inte alltid sexualbrott via sociala medier. Studien visar att bristande kunskap och beteende bland internetanvändarna är två stora problem. Det finns ingen statistik om de vanligaste sexualbrotten på sociala medier men enligt de intervjuade är sexuellt ofredande det vanligaste sexualbrottet som sker på sociala medier. Problemet med sexualbrott på sociala medier bör ses som ett problem av de mänskliga rättigheterna och bör hanteras på ett djupare plan. Ansvarstagandet ligger hos flera aktörer än polisen och det behövs mer kunskap inom området för att kunna utbilda alla aktörer som har en koppling till internet. Vidare forskning om metoder för att motverka sexualbrott på sociala medier kan leda till hjälpmedel för de aktörer som kan göra förändring.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Sexualbrott
sociala medier
Instagram
Facebook
Snapchat
rape culture
polisen
samtyckeslagen
Handle http://hdl.handle.net/2043/30170 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics