Det professionella mötet : En grundbok (andra upplagan)

DSpace Repository

Det professionella mötet : En grundbok (andra upplagan)

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Det professionella mötet : En grundbok (andra upplagan)
Author Herz, Marcus ; Johansson, Thomas
Date 2019
Swedish abstract
Det professionella mötet ger läsaren en bred översikt över de vanligaste formerna av samtal och möten som sker i professionsyrken. Boken tillhandahåller kunskaper om samtalets socialpsykologi och de filosofiska grunderna för samtal och kommunikation. Genom att börja i socialpsykologin och sedan successivt gå i riktning mot samtalets filosofiska och psykologiska domäner, får vi en bredare förståelse för samtalets vidare sociala och kulturella sammanhang. Ett övergripande tema är hur det professionella mötet, ofta outtalat, placeras i en specifik klinisk eller psykologisk kontext, medan det i litteratur och på utbildningar ofta handlar om det manifesta samtalet. Mot bakgrund av detta diskuteras hur alla möten påverkas av en rad socialpsykologiska faktorer – strukturella, organisatoriska och interpersonella. Denna andra upplaga har dessutom utökats med teorier och tankar om vad som kan utgöra ”det goda mötet” samt med diskussioner om det digitala professionella mötet. Boken ger läsaren verktyg för att närma sig den professionella praktiken med kritiska ögon och uppmuntrar till ett dialogiskt och samtidskulturellt perspektiv på samtalets konst. Den utgör ett centralt och nydanande inslag i litteraturen kring professionella samtal.
Link https://www.studentlitteratur.se/#9789144128993/De... (external link to publication)
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144128993
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30185 Permalink to this page
Buy print http://www.bokfynd.nu/...9789144128993 (Search for reseller)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics