Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande : Tillvägagångssätt och utmaningar

DSpace Repository

Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande : Tillvägagångssätt och utmaningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande : Tillvägagångssätt och utmaningar
Author Håkansson, Peter Gladoic ; Zdravkovic, Slobodan
Research Centre Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)
Date 2019
Swedish abstract
Det finns ett flertal tillfällen då det är svårt att hitta respondenter via traditionella register eller insamlingsmetoder. Att undersöka nyanlända ungdomars hälsa är ett sådant tillfälle. Projektet MILSA 2.0 är en forskningsbaserad stöd- och utvecklingsplattform och ett av projektets mål har varit att utveckla metoder för att samla in kunskap om nyanländas hälsa. I delprojektet MILSA 2.3 undersöks barn och ungdomars hälsosituation framförallt med fokus på social kapital, riskbeteenden och framtidstro. Den metod som utvecklades i projektet byggde på att samla in enkätsvar via skolorna i Skånes kommuner. Metoden förutsatte ett nära samarbete med kontaktpersoner i kommunerna. Enkäterna var översatta av MILSA-projektet till arabiska, dari och pashto, men även en version på svenska erbjöds respondenterna. Trots vissa brister utifrån ett traditionellt obundet slumpmässigt urval (OSU), menar vi att urvalet kan svara på frågor som vi inte annars hade kunnat få svar på. Vi bör naturligtvis vara medvetna om de brister som finns i urvalet, men samtidigt kan det bidra till ny kunskap om en grupp där det finns väldigt begränsat med data. För framtida studier av liknande grupper bör mer resurser avsättas för ett närmare samarbete med kommunerna och studien måste tydligare förankras med skolor och kommuner utifrån den metod som ska användas.
Link http://partnerskapskane.se/Filnerladdning/42/Kvantitativa+studier+bland+nyanl%C3%A4nda+ungdomar+och+ensamkommande.pdf .Icon
Publisher Länsstyrelsen Skåne
Host/Issue MILSA Working Paper Series;2019:1
Language swe (iso)
Subject enkäter
metod
insamling
hälsa
nyanlända ungdomar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/30187 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics